34.Bölüm


KAZAYA UĞRAMAK

Şair Eşref, Akhisar kaymakamı iken, İzmir Valisi olan Kâmil Paşa ondan bazı bilgileri göndermesini, bu işi de çok acele halletmesini istemiş. Fakat Eşref, bir ziyaretten diğerine gidip gelmekten cevabı geciktirmiş. Kâmil Paşa, ikinci bir telgraf çekmekte gecikmemiş:
- Falan tarihte istenilen bilgiler hâlâ gönderilmemiştir. Yakında teftişe çıkacağım. Bulunduğunuz kazaya da uğrayacağımın bilinmesini...
Şair Eşref, tehdit kokan bu telgrafa şu cevabı vermiş:
- Kazaya uğramanızı dört gözle bekliyoruz efendim!..

İKNA

Ressam Çallı İbrahim, başından geçen bir olayı anlatırken:
- Bir gün evimize gelen bir hanım, duvardaki tablolarımdan birine bakarak : “ Aman! Ne çirkin resim bu böyle!” dedi. Ben derhal cevap verdim:
- Karşınızdaki tablo değil aynadır!
Çallı’yı dinleyenler, bu cevaba çok gülmüş. İçlerinden biri:
- Demek kadın aynaya bakıyormuş ha? Deyince, Çallı:
- Hayır!.. diye cevap vermiş. Hakikaten tablolarımdan birine bakıyordu.

ENDİŞE

Şirket müdürü memuruna sorar :
-Saçların neden dökülüyor?
-Endişeden, deyince
En büyük endişesini bilmek istediler. Şöyle cevap verir :
-Saçlarımın dökülmesi.

DOĞRU ADRES

Dr. Süheyl Ünver, gittiği bir avukata dert yanıyormuş:
- Birisinden yüklü bir alacağım var, bir türlü vermiyor. Dava etmek istiyorum.
Avukat sormuş:
- Kendisinden güzellikle istediniz mi?
- İstedim.
- Ne dedi?
- Cehenneme git , dedi.
- Peki bunu üzerine siz ne yaptınız?
- Hemen buraya geldim.

GİTTİ KAFİYE

Şair Abdülhak Hamit Tarhan, Safiye adlı hizmetçisinin çalışma odasına girmesi üzerine, o sırada yazmakta olduğu şiir için bulduğu kafiyeyi unutmuş. Ve bir hayli düşünmesine rağmen bulamayınca, şunları söylemiş:
- Geldi Safiye, gitti kafiye!..

YALNIZLIK

Ezop’un evine gelen bir arkadaşı, onu kitaplara boğulmuş vaziyette görünce:
- Böyle yapayalnız oturduğunuza hayret ediyorum, demiş. Sıkılmıyor  musunuz?
- Yalnız değilim, cevabını vermiş. Yalnızlığım, kitaplarımdan ayrıldığım anda başlar.

KİM  KİMİ  SEVER – 2

Kuş darıyı, çiçek arıyı, toprak suyu sever.
Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever .
Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever .

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
http://gulizk.com
08.04
.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail