35.Bölüm


ANLAYIŞSIZ ZİYARETÇİ
Zarif fakihlerden A’meş hastalanır. Dost ve ahbaplarından bir çok kimse ziyaretine gelir , saatlerce otururlar. A’meş’in canı fena halde sıkılmaya başlar . Yastığı koltuğunun altına aldığı gibi ayağa fırlar :
-Hastanıza Allah şifa verdi . Artık ziyârete gerek kalmadı. Hoş geldiniz, safa ile gidiniz , der ve kapıyı gösterir.

İNSANLAR KONUŞA KONUŞA
Ziverpaşazade Yusuf Bahaeddin Bey ile Mahmud Nedim Paşa’nın kardeşi Ahmed Bey, kulaklarından rahatsız oldukları için son derece az işitirlermiş. Bir gün Boğaziçi vapurunda karşılaşınca, aralarında şöyle bir konuşma geçmiş:
- Beyefendi İstanbul’a mı gidiyorsunuz?
- Hayır efendim İstanbul’a gidiyorum.
- Ya öyle mi? Bende sizi İstanbul’a gidiyor zannetmiştim.

DEPREM
Körfez depreminde, evlerindeki ağır hasarı görmezlikten gelen ve bütün ikazlara rağmen orada oturmakta ısrar eden birisi, bir mimara gelerek:
- Hocam!... Siz mimar olduğunuz için bilirsiniz, demiş. Biz bu eve girebiliriz değil mi?
Mimar :
- Elbette girebilirsiniz, diye gülümsemiş. Ama çıkıp çıkamayacağınızı bilemem.

İNSALIK DERSİ
Aristo, aşağılık bir adama acıdığı için kendisini kınayanlara şu cevabı vermiş:
- Ona ahlâksız olduğu için değil, insan olduğu için acıyorum.

KENDİNİ BİLMEK
İmam-ı Âzam Ebu Hanife, bir gün Kufe valisinin yanında bulunuyordu. Valinin sorduğu bazı şeylere kısaca cevap verdikten sonra sustu ve konuşmadı. Vali hayret içinde:
- Yâ İmam!... dedi. Siz, Hz. Peygamberin ilmine varis bir zâtsınız. Niçin bu kadar az konuşuyorsunuz? Halbuki, buraya gelen başka âlimler, huzurumda kimsenin ağız açmasına meydan vermeden konuşurlar!
İmam-ı Âzam:
- Onlardan bazıları, fazla söz söylemekle gözünüze girmeyi ummuş olabilirler, dedi. Ben, böyle bir arzu duymadığım için, sadece sorulacak şeylere cevap vermeyi uygun görüyorum.

PARÇA
Faruk Nafız Çamlıbel, yeni araba alan zengin bir arkadaşıyla birlikte şehir içi gezilerine çıkarmış. Arabayı bir şoför kullandığı için, Çamlıbel arkadaşıyla birlikte arka koltukta oturur ve yol boyunca sohbette bulunurmuş. Yine böyle bir gün, arkadaşı araba kullanmayı öğrenmek istemiş. Çamlıbel, bu işten hoşlanmamış. Arkadaşı, kendinden son derece emin vaziyette direksiyona geçmiş. Ve gaza basmadan önce şoföre sormuş:
-Bir otomobilde kazaya en çok hangi parça sebep olur?
Faruk Nafız, şoförün konuşmasını beklemeden cevap vermiş:
- Direksiyona geçen parça.

KİM KİMİ SEVER - 3
Garip sılayı , yiğit halayı , bakır kalayı sever .
Davul zurnayı , avcı turnayı , çekirge zıplamayı sever.
Âlim ilmi , cömert vermeyi, cimri toplamayı sever .

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
http://gulizk.com
15.04
.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail