37.Bölüm


SADRAZAMA SÖYLE

Padişah II. Abdülhamid’in aşçıbaşısı,  bir gün devletin yönetim şekli hakkında bir tasarı hazırlayıp padişaha göndermiş. Bunu gören padişah, bir adamını çağırtarak şu emri vermiş:
- Bizim aşçıbaşı, devlet işleriyle meşgul olmaya başlamış. Git var sadrazama söyle de, bana bir tatlı yapsın.

ŞEFKAT

Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi baş tabibi Fahrettin Celal, hastalardan birinin bir el arabasını baş aşağı tutmuş vaziyette gezdiğini görmüş ve yanına yaklaşarak neden böyle yaptığını sormuş:
Adamcağız:
- Böyle gezmesi, el arabası için daha iyi, cevabını vermiş. Doğru tuttuğum zaman, içine kum dolduruyorlar zavallının.

AMME’Yİ BİTİRMEK

Cihat Baban,  “ Amme Hukuku “  ile ilgili bir toplantıda konuşurken, bozuk bir plak gibi takılıp:
“ Amme Hukuku, amme hukuku , amme hukuku....” diye tekrarlamaya başlayınca, Eşref Şefik dayanamayıp:
- Yahu Cihat! Diye atılmış. Şu ammeyi bitirip bir türlü Tebareke’ye geçemedin.

ÜÇ DEVLETİN ŞAİRİ

Akkoyunlu Hükümdarı Yakup Han, bir av seferinden dönerken, kuzularını otlatmakta olan küçük bir çobana rastlamış. Ve adamlarından birini yanına göndererek çocuğu daha yakından tanımasını istemiş. Hükümdarın adamı ile çocuk arasında şöyle bir konuşma geçmiş.
  - Bu kuzular kimin?
  - Koyunların.
  - Köyünüzün büyükleri kimlerdir?
  - Öküzlerdir.
  - Onu sormuyorum. İnsanlara yol gösterenleri soruyorum.
  - Köpeklerdir. Köyümüze gelenleri onlar karşılar.
Adam, aldığı cevaplar karşısında sinirlenip çocuğun üzerine yürür, onları dinlemekte olan Yakup Han mâni olur. Konuşmalarından çocuğun zekâsına hayran kalır ve onu korumasına alır. Sarayda büyüyen çocuk, daha sonra “ Şair Habibi “ ünvanıyla meşhur olmuş ve Yakup Han’dan sonra Safevi Hükümdarı Şah İsmail’in, oradan da Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim’in sarayında bulunarak “ Üç Devletin Şairi “ ünvanını kazanmıştır.

KİM  KİMİ  SEVER – 5

Memur masayı , velî âsâyı , hâkim yasa’yı sever .
Sarhoş dostunu , ayı postunu , yaşlı bastonu sever .
Hatip lafı , suçlu affı , açıkgöz safı sever.

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
http://gulizk.com
29.04
.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail