40.Bölüm


HAYAL

Bir kadın yaklaşarak yazara sormuş:
- “Kadınların Hâkimi: Erkek” adlı bir kitabınız var mı?
Yazar cevap vermiş:
- Bizde hayali eserler bulunmaz, efendim.

KAPININ DİBİ

Hz. Ebubekir minbere çıktığında, hutbesini Hz. Peygamber hutbe okuduğu yerden bir basamak aşağıda okurdu. Hz. Ömer ise, Hz. Ebubekir’in durduğu yerin bir alt basamağına inerek hutbe okumayı âdet edindi. Fakat Hz. Osman halife olduğunda, bu âdeti terk ederek en üst basamakta hutbe okumaya başladı. Halife Mütevekkil, bu olayı yakınlarına anlattığında, Hz. Osman’ı bu hareketinden dolayı tenkit etmişti. Bunun üzerine orada bulunan İbad, Halife Mütevekkil’e hitaben:
- Ey mü’minlerin emiri!.. dedi. Hz. Osman’ın bu hareketi, bilâkis pek yerinde olmuştur. Çünkü her halifenin hutbeyi bir basamak aşağıda okuması lâzım gelseydi, size dış kapının dibinde bile yer kalmazdı.

KAŞLARIN HİKMETİ

Dostlarından biri, şair Şinasi’ye gelerek:
- Üstadım!... demiş. Her organımızın mühim vazifeleri vardır. Kulaklar işitir, gözler görür, burun koku alır vs. Peki ama kaşlar ne işe yarar?
Şinasi kaşlarını çatarak:
- Kadının kaşı hançer, erkeğinki ise ona karşı kalkandır, cevabını vermiş. Kadın hançerini çekince, erkek denilen zavallı cengaver de o kalkanı kullanır.

NE MÜMKÜN

Son derece cahil bir arkadaşı, Mustafa Nihat’a ilim satmak isteyen bir tavırla:
- Seninle aynı zamanda aynı şeyi düşünsek, buna telepati mi derler? Diye sorunca, ondan şu cevabı almış:
- Hayır, dostum, buna mucize derler!...

MÜJDE

Birisi Nuşirevan’a şu müjdeyi verdi:
“Yüce Tanrı filân düşmanınızı  dünyadan kaldırdı.” 
Nuşirevan sordu:
- Beni bırakacağını duydun mu?

KARTVİZİT

Bir gün Beethoven’in kardeşi sonradan görme bir zengin gururuyla kendisine:
“Johann van Beethoven – Çiftlik sahibi” yazılı bir kartvizit göndermişti. Sanatkâr kartın altına şu sözleri yazıp geri  çevirdi:

“ Ludwig van Beethoven – Beyin sahibi”

KİM  KİMİ  SEVER – 8

Kasap danayı, öksüz anayı, yırtık yamayı sever.
Bekçi feneri, bel kemeri, at eyeri sever.
Kan damarı, züğürt kumarı, azgın şamarı sever .

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
http://gulizk.com
20.05
.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail