42.Bölüm


ÇORAK YER
Rivayet ederler ki, krallardan birisi Namık Kemal’e Kur’an-ı Kerim’le alay eder vaziyette:
-Kur’an’da her şey var diyorsunuz. Benim başımda saç olmaması da var mı? Sorusunu sorar.
Namık Kemal’de, A’raf Suresinin 58. Ayetinin mealini okur;
-‘Toprağı verimli olan yerden Rabbi’nin emriyle güzel güzel bitkiler çıkar ve yetişir; fena ve verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz ve çıkan da bir şeye yaramaz. İşte ayetleri, şükredecek bir kavim için böyle açıklarız.’

KİMİN İÇİ YANIYOR
Konuk olarak çağrıldığı evde Nasreddin Hoca’ya bal ikram etmişler. Balı önce ekmekle yiyen Hoca, ekmek bitince hızını alamayıp parmaklarıyla atıştırmaya başlamış. Ev sahibi bakmış ki balı tükeniyor:
-Hocam, demiş, ekmeksiz yersen içini yakar.
Hoca hiç oralı olmadan yemeyi sürdürüp cevaplamış:
-Kimin içi yanıyor, artık orasını Allah bilir.

AL ELİMİ
Bir bahar günü Nasreddin Hoca ve ailesi piknik yapmak için göl kenarına gitmişlerdi. Yiyip içip eğlenirlerken adamın biri suya düştü. Adam yüzme bilmediği için “imdat” diyerek bağırmaya başladı.
Herkes göl kenarına koştu.
-Ver elini, ver elini! Dediler.
Fakat, göldeki adam elini uzatmıyordu. Derken, Nasreddin Hoca yetişti “Al şu elimi” der demez, kazazede Hoca’nın eline yapıştı. Böylece boğulmaktan kurtuldu.
Toplanan kalabalık şaşırmıştı.
-Hocam anlamadık gitti; Biz adama “Ver elini” dedik dinlemedi. Sen “Al elimi” deyince, kabul etti.
Nasreddin Hoca, gülümseyerek karşılık verdi:
-Siz suya düşen adamın ne kadar cimri olduğunu bilmezsiniz. O sadece alır, vermez. Onun için ben “Al elimi” deyince, dediğimi yaptı. Keramet işte burada.

ZULÜM AZ DA OLSA
Meşhûr Âdil hükümdar Nûşirevân için bir av hayvanını kebap yapıyorlardı. Yanlarında tuz yoktu; getirmesi için köye bir köle saldılar. Nûşirevân:
-Tuzu para ile al ki, bedâva alma adeti çıkmasın ve köy harap olmasın, dedi.
Etrafındakiler:
-Bu kadarcık şeyden ne zarar gelir? diye sorduklarında, Nûşirevân şöyle cevap verdi: -Dünyada zulmün temeli önceleri azıcık bir şeydi. Her gelen ona biraz ilâve etti. Nihayet bugünkü duruma ulaştı. Eğer hükümdâr halkın bahçesinden bir elma yerse, adamları ağacı kökünden sökerler. Sultan beş yumurta için zulmü revâ görürse, askerleri bin tavuğu şiş’e çekerler. Devri kötü olan zâlim, dünyâya bâki kalmaz. Ama üzerinde sonsuz lânetler kalır.

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
http://gulizk.com
06.05
.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail