44.Bölüm


AHMAK OĞUL
PAŞA hazretlerinin, pek aptal, geri zekâlı bir oğlu varmış. Babası oğluna, bir şeyler okutup öğretsin diye avuç dolusu para döküp, bir "hoca" tutmuş...
Arada sırada "hoca"’ya soruyormuş:
-Bizim oğlanın durumu nasıl?
-İyi efendim, iyi, çok şey öğreniyor!
Paşa bir gün oğlunu sınamak istemiş, "hoca"’ya haber yollamış:
-Oğlanla akşam konağa gelsin, eş, dost görsün!...
Yemek yenmiş, sohbet başlamış, laf avcılıktan açılmış, herkes bir şey anlatırken, paşanın oğlu damdan düşer gibi ortaya bir laf atmış:
-Bir ok attım kebap oldu!...
Herkes birbirine, paşa da "hoca"ya bakmış: "Ne diyor bu?" diye...
Hoca, izah etmiş:
-Efendim mahdumunuz, “bir ok attım kebap oldu” buyurdular, anlatayım... Kendisiyle birlikte ava gitmiştik, mahdum beyin önüne bir tavşan çıktı, hemen nişan aldı, attı, ok tavşanı delip geçti, bir kayaya isabet etti, taştan kıvılcım çıktı, otlar, ağaçlar tutuştu, tavşan da kebap oldu... Bunu anlatmak istediler, anlaşılmayacak ne var?...
Herkes lahavle çekmiş, sohbet devam etmiş, derken "mahdum bey" bir inci daha saçmış:
-Bir ok attım, aşûre oldu!...
Hoca dayanamamış, eğilmiş:
-Ulan, ben şimdi dağ başında tencereyi, şekeri, buğdayı, arpayı, inciri, nohudu nereden bulayım da sana aşûre pişireyim!...

KOL KOLA
TALEYRAND, Fransız İhtilali’nin Dışişleri Bakanı ve her devrin adamı, Fouche de onun gibi her devrin polis müdürü...
Bir gün, ikisini kol kola girmiş, yürüdüklerini gören biri dayanamamış:
-İhanetle hıyanet, birbirlerine yaslanmış, gidiyorlar?...

ÖMRÜM KADAR
Hatem-ül Asam, uzun bir yolculuğa çıkarken hanımına sormuş:
-Sana ne kadar yiyecek bırakayım?
Allah’a olan eşsiz teslimiyetiyle tanınan eşi, şöyle demiş:
-Yaşayacağım zamana yetecek kadar.
Hatem-ül Asam:
-Ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bilebilirim? deyince de şu cevabı almış :
-Öyle ise rızkımı, ne kadar yaşayacağımı bilene havale et!..

SÖYLENTİ
Mark Twain’ in öldüğüne dair bir söylenti çıkar. Hakikâti öğrenmek isteyen bir gazetecinin kendisine çektiği telgrafa Mark Twain şu cevabı verir:
-Söylenti fazla abartılı.

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
http://gulizk.com
24.06
.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail