63.Bölüm


DİLENCİ
Arif Nihat Asya, bir dilenciyle konuşurken:
-Şu adamdan, hiç sadaka aldığını görmedim, demiş. Seni her zaman “Allah versin” deyip başından savdığı halde, yinede ona uğramadan edemiyorsun.
-Evet.... demiş, dilenci. Çünkü o, “Allah versin” dediği gün, Allah veriyor.

TEDBİR GEREK
Sultan Abdûlaziz, bir gün Keçecizade Fuat Paşa’ya, kendisiyle Ali Paşa ve Mütercim Rüştü Paşalar arasındaki mizaç farkını sormuş.
Fuat Paşa :
-Efendim, demiş, yeni yapılmış bir köprü tasavvur buyurun. Üçümüz, köprü başına gelince, bendeniz hemen besmele çeker, korkusuzca geçerim. Ali Paşa, besmele çeker, bir Elham okur, köprüyü devamlı kontrol eder, sonra geçer. Rüştü Paşa ise, besmele çeker, bir Yasin-i Şerif indirir, üç tabur da asker geçirir, sonra geçer.

ELÇİYE DANIŞMAK
Ahmet Vefik Paşa’ya sormuşlar:
-Attığınız her adımda ve yaptığınız her işte başarılı oluyorsunuz. Bunun sebebini nasıl izah ediyorsunuz?
Paşa’nın cevabı şöyle olmuş:
-Yapacağım her işi, önceden İstanbul da ki Rus elçisine danışırım. O kendine göre, bana işin nasıl yapılacağını anlatır. Ben de onun söylediklerinin tersini yaparım.

NİÇİN YAŞIYORMUŞ?
Şair ve hiciv (iğneleme) üstadı Hüseyin Rıfat, bir mecmua sahibi için de hiciv yazmış ve kendisine göndermişti.
Yazılan hiciv, ertesi sabah Hüseyin Rıfat’a iade edildi.
Mecmua sahibi, “Hâlâ Niçin Yaşıyorum?” şeklindeki yazı başlığının altına, kırmızı kalemle şu satırları ilave etmişti :
“Bu yazıyı bizzat getirmeye cesaret edemediğiniz için...”

HANGİSİ HAYIRLI?
İmam-ı Şâfi’ye bir soru sormuşlar, cevap vermekte gecikmiş.
-Niçin susuyorsunuz , demişler.
Şöyle cevap vermiş:
-Susmak mı hayırlı, yoksa konuşmak mı ... onu düşünüyorum.

BEYAZ SAÇLAR
Kral IV. Hneri, bir köylüye, sakalı siyah olduğu halde saçlarının neden beyaz olduğunu sormuş.
Köylü de cevabı yapıştırmış:
-Haşmetmeap, saçım sakalımdan yirmi yaş büyüktür.

YANLIŞ ADRES
Süleyman Nazif Bağdat Valisi iken, Ordu Kumandanlığı’ndan şöyle bir telgraf alır:
-Yüz bin okka şeker, beş yüz bin okka un ve on bin okka çay temin edip, acele olarak kumandanlığımıza gönderiniz...
Nazif, cevap olarak şu telgrafı çeker:
-Çin İmparatorluğuna çekmeniz gereken bir telgraf, yanlışlıkla vilâyetimize gelmiştir. Telgrafınız okunmuş ve mesuliyetimiz mahşere kalmıştır ... bilgilerinize.

BAŞKA ÇARE YOK

Müsrifin biri Sokrat’a dert yanıp, hiç parası kalmadığını söyleyince, Sokrat şu cevabı vermiş:
-Masraflarınızı kısarak, kendinizden borç alın...

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul-04.11.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail