7.Bölüm


KİM FAKİR?

İbrahim bin Edhem ; kendisine bir kese altın vermek isteyen zengin adama :
-Ben fakirlerden bir şey almam , deyince , o zengin zat :
-Ben fakir değilim , demiş.
Bunun üzerine İbrahim bin Edhem hz. leri :
-Bu sahip olduğun servetten daha fazlasına sahip olmak ister misin ?... diye sormuş .
Adam:
-Evet , cevabını verince , Şeyh :
-Bu halin fakirlik değil de nedir?...  Bana verdiğin şeye , sen daha fazla muhtaçsın, demiş gülümserken.

ÖLÜ GÖNÜLLÜLER
Hasan Basri hazretlerine dediler ki :
-Gönlümüze ne oldu ki, sözleriniz hiç tesir etmiyor , bir şeyler hissedemiyoruz. Uyuyan gönüllerimizi uyandırsanız!...
-Dediğiniz gibi olsaydı kolaydı , der Şeyh. Uyandırma imkanı var o zaman. Halbuki sizin gönülleriniz ölüdür. Ne zamandır hakikatli sözlerle sarstığım halde, hiç harekete geçmiyor.

İFTİRA
Hz. Osman’ın katli olayına karışanlardan bazıları , onu kendilerinin öldürmeyeceğini, öldürecek olanın Allah olacağını söylerler. Her ok attıklarında da :
-Bu okları sana attıran Allah’tır , diyenlere şu karşılığı vermiştir :
-Ey yalancılar , Allah’a iftira ediyorsunuz.  Eğer oku Allah attırsa idi hedefe isabet ettirmez miydi?...

MİRAS
Hz. Ebu Bekir’in cömertlikte de eşi yoktu.
Bir defasında sefere gidecek olanlar için yardım istendi. Bütün sahabeler koşuştular. Kimi malının yarısını , kimi dörtte birini getirmişlerdi. Ebu Bekir’in ise getirdiği ; malının tamamı idi.
Resûlullah sordu :
-Ailene ne bıraktın?...
Cevap O’na yaraşır idi :
-Allah ve Resûlünün muhabbetini!...

DOKTORLAR
Meşhur Fransız deneme yazarı Montaigna’ye  sormuşlar :
-Dünyanın en bahtiyar insanları kimlerdir?..
-Doktorlardır , demiş.
Nedeni sorulduğunda :
-Neden olacak , başarıları güneş gibi parlaktır, hataları ise toprak tarafından örtülür, der.

ZOR OLAN
İnsanlardan uzak yaşamakta olan Ebu Zer’e :
-Yalnızlık zor değil mi?... diye soranlara :
-İnsanlarla yaşamak daha zor!...  cevabını verir.

SAĞLAM OLAN
Mehmet Âkif Ersoy Berlin’den döndüğünde sorarlar :
-Berlin’de ne var , ne yok?...
-Gördüğüm kadarıyla işleri dinimiz gibi sağlam , dinleri ise işlerimiz kadar çürük , cevabını verir.

KARDEŞLİK
Mevlâna  talebeleriyle yürürken , yol kenarında bir kaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler. Talebelerden biri :
-Güzel bir kardeşlik örneği , der. Keşke insanlar da bunlardan ibret alsalardı!...
Mevlâna tebessüm ederek şu karşılığı verir :
-Aralarına bir kemik atıver de gör kardeşliklerini !...

LAYIK OLABİLMEK
Hz. Ömer’i devamlı ibadet ederken gören biri sorar :
-Ya Ömer!... Allah seni cennetle müjdeledi. Bu kadar ibadet  fazla değil mi?...
Hz. Ömer , kader sırrına vakıf olmanın inceliği ile şu cevabı verir :
-Allah’ın vaadi şarta bağlıdır. Ömer şimdi namaz kılmayıp, Allah’a itaat etmeseydi, onu cennetle müjdeler miydi?...

<Devam Edecek>

Yansıtan: Hamdi Canik
http://sufizmveinsan.com
08
.01.2002

 


Üst Ana sayfa e-mail