Mescidi Harama YönelmekMecaz ve sembollerin varlığını tespit etmek nasıl mümkün olur?" Ayetler üzerinde Akıl, Fikir, Zikir yürüterek...
--------
Şu ayete dikkat edersek, “Mescidi haram” kelimesinin bir Sembol ve Mecaz olduğunu anlarız.

2:150. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki, aralarından haksızlık edenler müstesna, insanların ALEYHİNİZDE BİR DELİLİ bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın! Yalnız benden korkun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da DOĞRU YOLU bulasınız.

Kabe – Beyt – Mescidi Haram, Hangi konudan yola çıkarsak çıkalım “yüzümüzü oraya çevirmemiz” gereken Yöndür. Yani “Dini Rabbe Özgülemek”, Tevhid, Emrolunduğumuz Tek Yönümüzdür. Ki bu durumda kimsenin “ALEYHİMİZE DELİLİ” olamaz. ve "DOĞRU YOLU" Buluruz.

Aksi Halde, şekilsel olarak Kâbe’ye yüzümüzü çevirdiğimizde insanların “ALEYHİMİZE DELİLİ” olmamalıydı!?. Ve "DOĞRU YOLU" bulmalıydık!?.

Kur'an, Dinin Rabb’e has kılındığı yerdir. Onun için Şeytanlar, İnsanların onunla irtibatından korkarlar, İnsanları ondan uzak tutmaya çalışırlar. Evet, şeytanın en çok korktuğu şey, Kuran’dır. Kuran ve İnsanın vuslatı, birbiri ile buluşması, temasıdır.

Mescidi Haramın Büyük bir Gerçeğe- Tevhide, Mecaz ve Sembol olduğu anlaşıldıktan sonra şu ayetler farklı bir anlam kazanıyor:

2:217. ………….. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, MES-CİD-İ HARAM'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır.
…………….
8:34. Onlar MESCİD-İ HARAM'ın Evliyası (Dostları) olmadıkları halde, (müminleri) oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Onun Evliyası (Dostları) TAKVÂ sahiplerinden başkaları değildir. Fakat, onların çoğu bunu bilmez.

22:25. İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit kıldığımız MESCİD-İ HARAM'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar, kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

En son bir Müjde var:

48:27. Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, (kafanızda tereddüt kalmadan) korkmadan MESCİD-İ HARAM'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.

Turgut Sak
İstanbul-22
.03.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail