- 1 -

Şayet fırsat bulursam yapageldiğim en keyif verici işlerimden  biri; darmadağınık masama bir çeki düzen vermek, bölük pörçük kesilmiş yazıları, gazete ve dergi kupürlerini tekrar gözden geçirmek, güncel olanları ayıklamak, birer depo gibi kullandığım ve çok eski yazıları sakladığım eski püskü büfenin çekmecelerindeki dosyaları yeniden düzenlemek, işi bitenleri ise çöp tenekesine havale etmektir.
Sonra, sıra internetteki sitemde çıkan yazıların asıllarını 'My Documents' dan delete etmeye gelmiştir. Sonuçta temizlik ve ayıklama işi  tüm hızıyla  devam etmektedir. Bu arada ICQ' dan gelen dosyaları ve  'sık kullanılanlara' aldığım önemli dokümanları tekrar gözden geçiririm. Aktif rol üstlenenleri saklar, fayda getirmeyecek, asla işime yaramayacak ve bence artık anlamı kalmamış kimi haber ve yazıları  doğru PC' nin çöp kutusuna havale ederim.
Dedim ya düzenlemek ve ayıklamak benim işimdir
Bu çalışmaları, sözüm ona kendimi yenilemenin bir şartı gibi kabul ederim. Böylece biraz rahatladığımı, sanki bir yükten kurtulmuşçasına sevindiğimi ve güçlü bir yaşam enerjisi kazandığımı hissederim. Ve oldukça mutluyumdur...
Geçen haftaki düzenleme/ayıklama çalışmalarımda ilginizi çekeceğini ümit ettiğim önemli notlar buldum.
Bugün, birbirinden kopuk olan ama her biri insanı düşünceye sevk edecek bu verileri sizinle paylaşmak istedim.

 

Alâ Muhammed, Muhammed’in ehline demektir.

*   *  *

B’nin altındaki noktayım;  öze daha yakınım, öz boyuttayım demektir.

                                                   *   *   *

SORU: İman Aklın eseri midir?

CEVAP: İman ve akıl  ayrı ayrı şeylerdir. İman Mümin isminin manasının aşikâre çıkışıdır. Bilinç, akıl yetersiz kalınca imanı kullanır. İman nurunu kullanacağı zaman akla ihtiyacı yoktur. Kişinin mertebesi iman nuru kadardır. Akıl, vehmi ancak iman nuru ile aşar.

*   *   *

Ya Cabir, Allah önce nurumu yarattı.
Ya Cabir, Allah önce aklımı yarattı.  (Hadis)

                                                   *   *   *

Aşkın sonu seyirdir.

*   *   *

Yunus’un sözü:“ Arar idim Allah’ı, buldum. Buldum da ne oldu? "
( Bu konuyu derin bir tefekkürle açmak gerekir. )

*   *   *

Aşkta geri adım yoktur.
Aşkın alameti odur ki,veremiyeceği hiçbir şey yoktur. Her an için.

*   *   *

Tesadüf kelimesini kullandığın zaman, imansız oluyorsun. Tesadüf etti veya tesadüfen oldu veya ne tesadüf gibi kelimeler kullanıldığı anda imansız kalıyorsun. Zira “olmasaydı” diye bir şey yoktur. Olmuş olanı yaşayacaksın.

*   *   *

Maun suresi, eraeytelleziy'nin manası mealen; Onların vay haline, dini yalanlıyorlar, zekatı infakı yalanlıyorlar. Dini yalanlamak demek sistemi yalanlamak demektir.

*   *   *

Namazda okuduğun ayetlerin manasını mutlaka bileceksin. Çünkü insan şuurlu varlıktır. Neyin,niçin yapıldığını bilmek zorundadır.

*   *   *

Her şey bu dünyada görülüyor. Öbür tarafa hiçbir şey kalmıyor. Herkes yaptığının karşılığını anında veya mutlaka bu dünyada alıyor.

*   *   *

Cehennem kişiye azap veren ortam ve şartlardır.

*   *   *

Bu dünyada yaşarken neler kaybettiğimizin farkında değiliz. Ölüm ötesinde bunu farkediş cehennemdir.

*   *   *

SORU : Allah’ın iki eli ne demektir?

CEVAP : İki elden murat, Allah’ın Kudret ve Hikmet sıfatlarıdır. Adem ile Havva'nın yaratılması, Kudret ve Hikmet sıfatlarının zuhurudur.

*   *   *

Hz. Adem'de  vehim olmaması, aklından geçirdiği her şeyin anında olmasıdır. Bu da cennet yaşamıdır. Çünkü Adem kendini bir beden olarak kabul etmiyordu.

Adem'in Ademin şuur boyutunda yaşarken kendini beden boyutunda bulması, kendini beden olarak kabul etmesi, cennetten çıkarılma olayı olarak anlatılır.

*   *   *

Maun suresi, Fatiha’daki iyyakenâbüdü ve iyyakenestain ayeti ile bağlantılıdır.

*   *   *

Ümmül kitap tüm yaratılmış sistemdir.

Melikiyyet ve malikiyet dışarıdan değil, her birimin özünden gelen bir biçimde ilahi bir kudretle aşikare çıkmasıdır.
(Yeni Melik Malik olduğunun idrakıdır.)

*   *   *

Her birim mutlak olarak Allah'a teslim halindedir. Bu İslam'dır. Din ise Sistem'dir.

*   *   *

Her bir suretten dilediği anda dilediği gibi tasarruf eden "O" dur.

*   *   *

Fatiha'nın manasını bilerek okuyun.

*   *   *

Kişinin arınmadan geçme sürecinin ortamının adı cehennemdir.

*   *   *

Emanet ehline verilmez ise o topluluğun kıyameti yakındır. (Hadis)

*   *   *

Sadaka ve dua, belayı def eder. (Hadis)

*   *   *

Her hutbe farzdır. (Hz. Muhammed ve dört halifenin hutbeleri farzdır) Diğer kişilerin yani devletin atadığı kişilerin hutbesi farz değildir. Şayet birisi çıkar da Allah rızası için hutbe verir ise onu dinlemek farzdır.

                                                   *   *   *

BERAAT GECESİ 

Görevli melekler, Levh-i Mahfuz’dan o kişi hakkındaki hükümlerin değişmesini mümkün kılarlar.

Ayan-ı Sabite: Ana Program
Levh-i Mahfuz: Tali Program

Ana programda değişiklik olmaz. Tali programda yani Levh-i Mahfuz’daki hükümlerin dua ve zikirle değişmesi mümkündür. Zira hüküm zaten “değişebilir” hükmüyle yazılmıştır.

Ayan-ı Sabite’de değişiklik olmaz; ancak Levh-i Mahfuz’da değişiklik olur.

*   *   *

İmkânı olup da hacca gitmeyenin cenaze namazı kılınmaz.

Hac niyeti vebali kaldırır. Bir kişi hacca niyetlenir de gidemeden ölürse, sadece üzerinden vebali kalkar. Ölmüş bir kişinin yerine hacca gitmek, ölen o kişi üzerindeki vebali ortadan kaldırıyor. Sıfırlama hiçbir zaman olmuyor.

  *   *   *

Daha önceden kendi adına hacca gitmeyen bir kişi, başkasının adına yani vekâleten hacca gidemez.

     *   *    *

Menideki sperm genetik programdır.
A)      Tek hücrede yazılı “KOD” vardır.
B)      Su+mineral karışımı halindeki yaşam
C)     120. günden sonraki ruh üretildiğinde, insanî yaşam.
120. günde beyin hücreleri dalga yayınına başlıyor.

*    *   *

Enerjide boyut ve tür değişir.

   *    *     *

İnsan beyni ürettiği ve yaydığı dalgalara kendi özelliklerini yüklüyor. Ölüm ötesinde kendi ürettikleri suretlenerek karşısına çıktığı için bir süre öldüğünün farkına varmıyor.

*   *   *

Buluğ Çağı: Seks hormonlarının beyni etkilemeye başladığı andır.

*   *   *

İnsandaki beyin dalgaları, bitkinin genetiğini etkiliyor.

*   *   *

İnsanla - insan

İnsanla - hayvan

İnsanla - bitki arasında beyin kanalı ile her türlü iletişim vardır.

*   *   *

Bilinç: Çokluk noktasından, ne kadar teklik noktasına inerse, o kadar varlığı kapsamına alır.

Nebi veya Resul : Allah’tan, “ özünden ” aldığı ilmi ulaştırandır.

Rahm:

a)      var eden

b)      var ettiğini üreten

c)      ürettiğini koruyan

Rahim: Allah’ın kudret sıfatının varlığının ortaya çıktığı yer.

*   *   *

Ana hakkı, babadan üç kat fazladır.

 *   *   *

Her birimin varlığı onun zikridir.

   *   *   *

Her birim hangi gaye ile varedilmiş ise, o varediliş gayesine uygun davranış ortaya koyar.

Sevgiyle Kalın.

http://sufizmveinsan.com
Londra - 17.06.2001

 


Üst Ana sayfa e-mail