- 2 -

Mevlâna, “ Hamdım - yandım - piştim ” demiş.

************

İnsan-ı Kâmil Kitabının Sır Noktaları:

1. nokta: İnsanın cehennemi de vehminden kerameti de vehminden kaynaklanmaktadır.

Mesela; kişiyi 4 şiddetinde yakıyor ise, 4 şiddetinde de keramet olur. Yanma gücü 8 derece ise, vehim tasarruf altına alınırsa  8 derecelik keramet ortaya konur.

Kişinin kerameti ne kadar yüksek ise, vehim gücü de o kadar yüksektir. Burası işin sır noktasıdır.

2. nokta: Kişinin cehennemden çıkması demek, kişinin iman yollu olarak, vehmini tasarruf altına alması demektir. Kişi vehminin derecesine göre keramet sahibidir.

3. nokta: İmanlı kişi mutlaka cehennemden çıkıp cennetini yaşar. (Vehmini tasarruf altına alarak)

***********

Her olay cinnî değildir. Çok önceleri bilinç altında kalan bir hadisenin, suretlenerek bizim karşımıza çıkmasıdır.

********

Bizler çok defa yıllar önce başımızdan geçen çok ciddi bir olayı gülerek anlatırız. “Başımdan şöyle birşey geçmişti, meğer hiç üzülmeye deymezmiş” deriz.
“ Başıma gelecek şu olaya günün birinde , gülerek bakacağım; o halde hiç üzülmeye deymez. Bu da geçer” demek lazım.

***********

Vehim gücü ile olmasını istediğin bir şeyi, eğer çok istersen mutlaka oluşturursun. Havada uçar, suda yürürsün; beden olmadığın konusunda tatmine ulaşınca, beden seni hiç ilgilendirmediğinde...
Hem bu beden olduğunun farkında olacaksın, hem de bu beden seni hiç ilgilendirmeyecek.

************

Bazı yüksek derecedeki evliyada vehim gücü düşüktür. O velinin derecesinin düşük olduğu, kerametinin olmadığı sanılır. Gerçek keramet ilmî keramettir. Keramet Allah’ın bir ikrâmıdır.

***********

Düşünceni Allah’a değil, Allah ismi ile işaret edilen varlığa yönlendirirsen doğru yoldasın. Aksi takdirde, makas değiştirip, ray atlayıp, başka yola girersin. Bundan sonra bütün düşüncelerin yalnız bu yola girer.

***********

Vahdet’ i kabul etmek demek, Allah’ın esmasının herkesde eşit oranda olduğuna iman etmek demektir.

***********

İnsanlar arasındaki fark, esmaları ortaya koyma oranındaki farktır.

***********

Kişinin mertebesi iman nûru kadardır.

************

Yakîne ermek, birşeyin nedenini, niçinini, hangi gayeye yönelik olduğunu bilmektir. (Mertebe farkı)

************

Nokta İnsan-ı Kâmil’dir. Kişiliği ile İnsan-ı Kâmil, ilmi ile Aklı Evvel, Hüviyeti nedeni ile Hakikat-ı Muhammedî’dir. İnsan bu nokta içinde yoktur. Yani insan ulaşamamıştır. Ancak K’nın meydana getirdiği açı içindedir. Nokta Zat’ın bir An’ının eseridir. Nokta ise Zat’ın ilminde ve indinde hiçtir. Dolayısıyla insanın Allah’ı tanıması mümkün değildir.

http://sufizmveinsan.com
İstanbul - 27.08.200
2


Üst Ana sayfa e-mail