- 3 -

“K” yayılma noktasıdır. ( Alem-i Lahut’tur )

***********

Noktadan çıkan, sonsuz sayıda “K” vardır. Yani sonsuz sayıda açı vardır. Sonsuz sayıda açı var, sonsuz sayıda İnsan-ı Kamil var. İnsan, bu açılardan bir tanesinde yer alıyor. “ O her an yeni bir şandadır ” derken, sonsuz açıya işaret ediliyor. İçinde bulunulan açıdan noktaya ulaşmak, noktayı idrâk etmek mümkün değildir.

************

Dâima özden, enerjiden hatta enerjiden de özde kendimizi bulup, alemleri seyretmek esas olmalıdır.
Yani herşeyi, âfakta değil özden dışa doğru bulmak...

************

Mutmainne’ nin derûnu Radiye,
Mardiye’ nin derûnu Safiye’dir.

************

Cehennemden iman ile çıkılır. Cennet ve cehennem yaşamının bir bölümü burada yaşanmaktadır. Mânevi yanma, maddi yanmaya nazaran çok uzun süreler alır. Maddi yanma, beyin merkezleri tahrip olunca biter.

************

Planetlerden gelen tesirler kabir yaşamında da devam eder. Planetlerin tesirleri, kişinin şartlanmalarına ve değer yargılarına göre değişir. Yani genelde herkese eşit oranda gelen tesir, kişilerde olan değer yargılarına göre değişir.

************

İçine girdiğin olayda rahatsız olmamaya bakacak ve öyle devam edeceksin. Bağışıklık kazandığında, yani ateşi seni rahatsız etmediği anda yanma biter.

************

Duyguların kökeninde Allah’ı görememen vardır. Duygusallıkla yapılan her iş ve davranış seni yakar, sana vebal getirir. Seni Allah’ tan perdeler.

************

Kadın kudretle, erkek hikmetle zahir olmuştur.
Kudret sıfatları, hikmet kurallarına bağlı değildir. Kadında kudret sıfatı ağır basar. Erkeğin kırk yılda ulaştığına, kadın kırk günde ulaşır ama duygusallığı nedeni ile kırk yılda kazandığını kırk saniyede kaybeder.
Kadının sezgi gücü kuvvetlidir. Erkek her işi akıl ve mantık yolu ile çözer.
Kadın ahiret, erkek dünya hayatına örnektir.
Kudret sıfatını ve kadını anlamayan bir erkek, Allah’ı hiç anlayamaz. (Kadını hiçbir zaman anlamak mümkün değildir.)

************

SORU: Emir Alemi nedir? “ Her Emr’den selam getirir ” sözünün manası nedir?
CEVAP: Emr Alemi, Hüküm Alemi(Melekut Alemi)  Esma’nın hükmünün melâikede açığa çıkışı, her bir esmanın kendi yönünden selâmıdır, selâmettir.
Esma’nın hükmü melâikede açığa çıkıyor. Ancak insanın henüz varlığı söz konusu değil. Burası aynı zamanda misal alemidir. Bu alem Esma’ nın melâikede açığa çıkışı nedeni ile meydana geliyor. Bu alemi melâikeler oluşturuyor.
Ancak madde alemi misal aleminden meydana gelmiştir. Burada her bir melâike bir suret ifade eder.

************

Ahirete intikal etmiş,  yaşlı bir bilgenin insanoğluna öğütü ise şöyle:

Şayet sana  bir hakaret, ters gelen bir hücum olursa, o zaman şöyle düşün: Eğer o olay haklı olarak senin üzerine geliyorsa; yani sana saldıran, hücum eden, o lafları söyleyen haklıysa zaten sen buna sebebiyet verdiğin için, o kişiye cevap vermeye hakkın yoktur. Zaten sen onu hakketmişsin. Şayet, böyle bir şeye sebebiyet vermediğini biliyorsan ve o davranış sana haksız olarak yapılıyorsa, o zaman o sözleri üzerine alınmana gerek yoktur. Dolayısıyla yine kızmana, üzülmene mahal yoktur. Bırak o konuşsun, konuşması gerekiyor. Yapısının gereği olarak konuşur. Ama sen bütün bunları üzerine alıp etkilenme!...

http://sufizmveinsan.com
İstanbul - 03.09.200
2


Üst Ana sayfa e-mail