Kayıt için burayı tıklayın
İslam dininin temel kitabı Kur-an'ı Kerim'de asla “Peygamber” kelimesi kullanılmamıştır. Bu kavramın yerine “Resul” ve “Nebi” gibi iki ayrı anlamda, farklı alanları ihtiva eden kelimeler bulunmaktadır.

Resullük, Nebiliğin batın ciheti yani velâyet kemâlatı ile, Nebilik vasfı da ölüm ötesi yaşama dönük çalışmalarla ilgilidir. Hz.Muhammed (s.a.v)'den önce gelen ve teşbih yönlü açılımla (revelation) dikkâti çeken Hz. İsa için Kur-an'ı Kerim’de “Resûl” vasfı geçer.

Hz. İsa, inanç faktöründe bir çığır açmış ve Mutlak Varlık anlayışını ötelerden nefislere indirmiştir. Kendisine eşlik edip inancını kabul eden on üç  havarisi vardır. Bunlardan en önemlisi, ''kaya'' diye nitelendirdiği Simon Peter, diğer adıyla Petrus’tur. O, Hz. İsa'yı tanıyan en önemli kişidir.

İslam tarihinde de Veli olarak kabul edilen bu şahsiyetin hayatından kesitleri, edinebildiğimiz bilgiler ışığında aktarmaya çalışacağız:

Peter, bir havari olarak bilindi.

Bir gün Baptist John, iki  yoldaşı ile beraberken, Hazreti İsa oradan geçiyordu. John "Bak, işte Allah’ın kuzusu!" diye işaret etti.

İki mürid orada bulunan Üstadlarından ayrılıp Hazreti İsa'yı uzaktan takibe aldılar. Hazreti İsa geri dönüp kendisini izlediklerini görünce, "Ne istiyorsunuz?" dedi.

"Üstad, sen nerede yaşıyorsun?" diye   sordular :

Hz. İsa,"Gelin de görün," cevabını verdi. Böylece, nerede yaşadığını görmeye gittiler ve günün geri kalan bölümünde onunla beraber oldular.
O gün, Hazreti İsa'yı ziyaret eden iki adamdan birisinin adı Andrew idi, Simon adında bir de kardeşi vardı.
Ertesi sabah erkenden, Andrew, "Mesih’i bulduk." diyerek Simon'u Hazreti İsa'ya getirdi.

Peter yeni bir isim alır ...

Simon, genellikle “Peter” veya “Simon Peter” olarak çağrılır. Çünkü, Hazreti İsa; onunla ilk görüştüğü zaman, yeni bir isim vererek "Sen Peter olarak çağırılacaksın." demişti.

Hazreti İsa,  o günlerde kutsal diyarlarda konuşulan lisanda "Kaya" anlamına gelen "Cephas" adını kullanıyordu.

Peter, Andrew ve John, Galilee denizinde bir köy olan Bethsaida'da yaşarlardı.

Fazla balık tutulması

Bir keresinde Peter, James ve John, bütün gece balık avlamaya çalışıp hiçbir şey tutamamışlardı. Hazreti İsa, Peter'e ağını bir kere daha aşağı salmasını söyledi.
Bu sefer öylesine çok balık tuttular ki, ağ neredeyse yırtılıyordu. Peter korkmuştu, Hazreti İsa’nın önünde diz çöktü.

Hz. İsa ona "Korkma! Bundan böyle adam yakalayacaksın." dedi. Aslında O, Simon'un kiliseye birçok insan getireceğinden bahsediyordu.

Peter tapınak vergisi öder

İnsanlardan bazıları, Hazreti İsa'dan, Allah’ın onuruna vermesi gereken tapınak vergisini ödemesini istediler. O, böyle bir vergiyle yükümlü değildi, fakat bir misal vermek istemişti.

Peter'e göle gidip “çengelini aşağı salmasını” söyledi. Oltasına gelecek ilk balığın ağzında gümüş bir akçe olacaktı.
Peter, aynen Hazreti İsa'nın dediği gibi yaptı ve akçeyi buldu, sevinçle geri dönüp onu Hazreti İsa'ya gösterdi. Daha sonra bu parayla tapınak vergisini ödedi.

Hazreti İsa, Peter'i kurtarır

Bir gece Peter ve müridler fırtınalı denizde hareket halindeki bir kayığın içinde idiler. Hazreti İsa, suyun üzerinde yürüyerek onlara doğru geldi.
Hazreti İsa'nın daveti üzerine, Peter kayıktan inip su üzerinde Ona doğru yürüdü. Fakat, korkunca batmaya başladı.
Bu sefer Hazreti İsa, ona uzandı, elinden yakalayıp tuttu. Tekrar kayığa bindiler, Hazreti İsa’nın  önünde saygıyla eğildiler.

Peter'in Vefası

Bir gün Hazreti İsa, müridlerine insanların kendisini kim zannettiklerini sordu. “Elijah” dediler, “Jeremiah veya başka bir Peygamber.”

Daha sonra Hz. İsa, onların fikirlerini sordu. Peter: "Sen yaşayan Mesihsin." cevabını verdi.

Hazreti İsa, Peter'e dedi ki: 'Sen Peter'sin (ki “kaya” manâsına gelir) ve bu kayanın üzerine Kendi kilisemi inşa edeceğim.

Peter, Hazreti İsa'nın şekil değiştirip yüceldiğini görür:

Peter, James ve John, Hazreti İsa ile bir dağa gittiklerinde O’nun şeklinin değiştiğini gördüler. Yüzü güneş gibi parlak, elbiseleri kar gibi beyaz idi. Musa ve Elijah ortaya çıkıp İsa ile konuştular. Peter, onlar için orada çadır kurulup kurulmayacağını sordu. Arkadan bir ses dedi ki: "Bu Benim aziz Oğlumdur. Onu İşitiniz." Havariler korkmuştu, fakat Hazreti İsa, korkmamalarını söyledi.

İsa, Peter'in ayaklarını yıkar

Son akşam yemeğinden hemen önce, İsa müritlerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Peter, İsa'nın alçak gönüllülük gösterip böyle hizmet etmesini istemedi.
Bunun üzerine İsa,
"Eğer seni yıkamazsam, seninle yapacak daha başka bir şeyim olmayacak.''diye karşılık verdi..
Bunu duyan Peter 'Üstad, sadece ayaklarımı yıkama, ellerimi ve başımı da yıka...'' dedi.

Peter, kendisinin  İsa'yı yalanlayacağını duyar

Son akşam yemeği esnasında, İsa gideceğini ve müridlerin onu sonra takip edeceklerini söyledi.
Peter sordu
: 'Neden, Üstad, seni şimdi takip edemez miyim? Hayatımı Senin yoluna adayacağım.''
İsa 'Hayatını Bana mı adayacaksın? Sana söylüyorum, horoz iki defa ötmeden, sen Beni üç kez yalanlayacaksın.'' diye cevapladı.

İsa, Peter ile bir rahibi papaz yapar

Daha sonra İsa bir ekmek aldı, teşekkür etti,  bölerek bunu müridlerine verirken: “Alınız ve yiyiniz. Bu benim Vücudumdur.'' dedi.
Sonra, bir kadeh şarap aldı, aynı şeyleri yaparak 'Hepiniz bundan içiniz ki, bu benim kanımdır. Bunu Beni hatırlamak için yapınız." diye devam etti.
Bu sözlerin ardından, Peter ve diğerleri, ekmek ile şarabı İsa'nın Vücuduna ve Kanına dönüştürebilen bir güçle artık papaz olmuşlardı.

Peter, İsa ızdırap çekerken uyuya kalır

İsa, Gethsemani Bahçesi’ne dua etmeye gideceği zaman Peter, James  ve John'u yanında götürdü.
 "Burada kalıp benimle beraber dua edin
.'' dedi.
Sonra, İsa, birden yüzükoyun yere düştü, yüzünden ter gibi kan damlaları boşandı. Müridlerinden teselli aradı, ama uyuyorlardı.
Onlara
"Beni bir saat olsun, seyredemez misiniz ?” deyince, Peter ne söyleyeceğini bilemedi. Aynı şey iki defa daha oldu.

Peter, İsa'yı bir kılıçla korur

Judas bir grup asker ile geldiği zaman,  Peter "Ey Efendimiz" deyip, İsa' yı öptü.
Askerler ellerini İsa’nın üzerine koydukları zaman, Peter bir kılıç hareketiyle Malchhus'un kulaklarından birini kesti. İsa onu yerine koyarak Peter'e "Kılıcı ortadan kaldır. Baba'nın Bana verdiği kaptan içmeyecek miyim?” deyip  askerlerle birlikte gitti.

Peter İsa'yı üç defa yalanlar

İsa alınıp götürüldüğünde, bütün müridler kaçtı. Peter, John ile beraber O’nu yüce rahibin avlusuna kadar belli bir mesafeden takip etti.
Ayakta ateşin yanında duran Peter, İsa'nın taraftarı olduğunu yalanladı. Bir horoz öttü ve o İsa'yı iki kere daha yalanladı.
İsa dönüp Peter'e baktı, horoz tekrar öttü. Peter İsa'nın sözünü tekrar hatırladı. Buruk bir şekilde, göz yaşı dökerek oradan ayrıldı.

Peter, İsa’nın kabrinde

Peter'in yokluğunda, İsa çarmıha gerildi, öldü ve bir mezara defnedildi. Üçüncü günde, Mary Magdalene, Peter ve John'a kabrin boş olduğunu söyledi.
İki havari, mezara koştu. Önce Peter girip Hz. İsa’ nın başına sarmak için kullanılan keten kumaşa baktı, bütün bunların ne manâya geldiğini düşünerek oradan ayrıldılar.

İsa, Peter ve havarilere görünür.

Aynı günün gecesi, geç saatlerde İsa gelip, Peter ve diğer havarilerin önünde durdu. Onlara korkmamalarını söyledi.
Ondan sonra dedi ki: “Bu kutsal Ruh’u alınız. Kimin günahlarını affederseniz onların günahları affedilmiş olacaktır. Kimin günahları kalacaksa onlar da günahkâr kalacaktır.”
İşte o zaman, diğer havariler günahları affetme gücünü elde ettiler.

İsa Peter'i ilk Papa ilan eder

İsa, deniz kenarında Peter ve havarilere göründü. Beraber bir yemek paylaştıktan sonra, Peter'e üç defa O’nu sevip sevmediğini sordu.
Peter sevdiğini söyledi. İsa ona her seferinde koyunlarını besleyip uyumasını, ayrıca, çektiklerini sabırla karşılamasını da öğütledi.
Böylece, İsa Peter'i ilk Papa, kendi bölgesinin papazı ve kilisesinin başı yaptı.

Peter, İsa' nın Cennet’e gittiğini görür

Hz. İsa baasını takip eden kırk gün süresince, şakirtlerinin bekledikleri ve benimsedikleri öğretiyi yoğun bir şekilde onlara öğretti.
Daha sonra onları bıraktı. Diğer insanlara kendisinden bahsetmelerini tembihleyerek  Cennet’e uruc etti..

Bu, Peter'in İsa’yı dünya üzerinde son görüşü idi.

Pentecost'ta Peter, Kutsal Ruhla dolar

Hazreti İsa'nın göğe yükselmesinden sonra, Peter ve diğer müridler Kutsal Ruh için dua etmeyi beklediler.
Onuncu günde (Pentecost), güçlü rüzgâra benzer bir ses geldi
. Üzerlerinde ateşten diller dolaştığını  hissettiler.
Hepsi kutsal Ruh’ la doldular ve ayrı lisanları konuşmaya başladılar. Ve Allah’ın bu muhteşem işlerine şükrettiler.

Peter, insanlara İsa’yı anlatır

Aynı gün, Peter insanların önünde ayağa kalkıp  dedi ki: "Bunlar sarhoş adamlar değiller. Onlar Kutsal Ruh ile doldurulmuşlar."
Sonra insanlara İsa’dan bahsederek, “
Kim onun adını anarsa kurtuluşa erecektir.” dedi.
İnananlar vaftiz edildi. O gün aşağı yukarı üç bin kişi kiliseye katıldı.

Peter, topal bir adamı iyileştirir

Bir gün Peter ve John kiliseye giderken sadaka isteyen topal bir adam yanlarına yaklaştı.
Peter
" bende gümüş ve altın yok. Fakat bende olanı sana vereyim. Nazerethli Hazreti İsa adına ayağa kalk ve yürü." diyerek  adamı sağ elinden tutup  kaldırdı. Adam, hemen yürüyebildi ve Allah’a şükretmek için tapınağa gitti.

Peter, felçli bir adamı iyileştirir

İnsanlar, hiç değilse Peter'in gölgesi üzerlerine düşebilsin ve kendilerini iyileştirebilsin diye  sokaklara hastalarını getirmeye başladılar.

Bir gün Peter, Lydda kasabasına gitmişti. Orada Aeneas adlı felçli ve sekiz seneden beri yatalak olan bir adam gördü.Ona dedi ki: "Aeneas, Hazreti İsa seni iyi eder. Ayağa kalk ve yatağını kaldır." Böylece, Aeneas iyileşti.

Peter, Dorcas'ı diriltir

Dorcas adlı bir kadın hastalanıp ölmüştü. Arkadaşları, Peter'i çağırdılar ve ona hayatta iken yapmış olduğu tüm iyilikleri anlattılar.
Peter, kadının vücudunun uzandığı odaya tek başına girdi,orada  çömelip dua etti.
"Dorcas, yüksel!.." dedi.
Dorcas, gözlerini açıp  oturdu. Peter onu ayağa kaldırarak arkadaşlarına canlı olarak geri verdi.

Bir melek Peter'i hapishaneden serbest olarak çıkartır

Yöneticiler Peter ve havarileri hapse attılar. Ertesi sabah onlara bakmaya görevlileri yolladılar, fakat kimseyi bulamadılar.
Havariler hapiste iken gece, bir melek kapıları açarak hepsini dışarı çıkartmış, “İnsanları aydınlatmaya devam edin” demişti.
 Peter ile diğer havariler Meleğe itaat ederek, sabah erkenden tapınağa girdiler ve insanları İsa hakkında aydınlattılar.

Paul, Peter'i ziyaret eder

Paul, Hristiyan düşmanı olan bir Yahudi idi. Sonra bir ilham alarak İsa'nın şakirtlerinden olmuştu.
Üç sene ibadetten sonra, Peter ve diğer havarileri görmeye geldi ve havari olarak aralarına katılmasının mümkün olup olamayacağını sordu.
Paul, Peter'in hikâyesini dinleyip ona art arda sorular sordu. On beş gün sonra, Gentilelilere İsa hakkında vaaz vermeye gitti.

Peter’in, damda iken aldığı ilham

Peter damda iken bir ilham aldı. Büyükçe bir keten yorgan gökten aşağıya doğru sarkıtılmıştı,üzerinde her türden kuş ve kümes hayvanı vardı.
Cennet’ten bir ses kendisine onları yemesini söyledi. Peter “hayır” dedi, çünkü bazı Yahudi kanunları bunu yasaklıyordu. Fakat ses, yemek zorunda olduğunu bildirdi.
Hemen sonra Peter'e Yahudi olmayan Caesareali Cornelius’un onu aradığı söylendi.

Peter Cornelius'u ziyaret eder

Peter, kendisine görünen görüntüyü anladı. Cornelius bir yabancı idi, fakat Allah, bu adamın kalbini Nazareth'in İsa'sına yönlendirmişti.
Peter dedi ki: "Allah bana hiçbir adamı hakir görmememi gösterdi. O kendisine yönelen herkesi kabul eder ve iyi yapar."
Böylece Peter Cornelius'u ve tüm ailesini vaftiz etti. Ve hepsi, kendilerini, hatta Gentiles'ı bile affeden Allah ‘a şükrettiler.

Bir Melek İsa'yı tekrar hapisten kurtarır

Kral Herod, Peter'i hapsettirmişti. Bir melek, geceleyin Peter'i uyandırarak çabucak ayağa kalkmasını sağladı. Sandallarını ve pelerinini giyip kendisini takip etmesini istedi. Muhafızları geçerek kilitli bir kapıdan çıktılar.
Peter, kendisini Herod'un elinden kurtarmaya gelen meleğin aslını  biliyordu. Geri dönüp Hıristiyanlara katıldı.

Peter, Antioch ve Roma'ya gider

Kudüs meclisi kurulmadan iki yıl önce 49 senesinde Peter, Antiooch'un başpiskoposuydu. İlk kilise meclisinin lideriydi.
Hayatının geri kalan bölümünde açıklıkla, Hz İsa'yı takip etmenin verdiği hazla ilgili vaazlar verdi.

On dört sene sonra, Zebedee'nin oğlu John, İsa'nın kuzeni James’ le birlikte kilisenin çekirdek kadrosunu oluşturdular.

Zamanla Peter, Roma' da kilisenin ruhani lideri olarak hükmünü kabul ettirdi. O'nun söylediğine göre, bu liderliği yirmi beş  sene sürdürdü.

Peter, İsa için ölür

Peter'in Hazreti İsa'nın geldiğini görüp Roma’dan ayrıldığına ve Ona nereye gittiğini sorduğuna dair bir rivayet var; İsa "Tekrar çarmıha gerileceğim." deyince Peter hemen geri dönüp kendisi için de çarmıhın olacağını anladı.

Roma'da, 66 veya 67'de çarmıha gerildi. Kendi isteği ile,kafası aşağı dönük şekilde çarmıha asıldı.

Kilisenin başı, Peter

Peter ilk Papa idi, kilisenin başı olarak Hazreti İsa'nın ilk halefi...

Günümüzdeki Kutsal Baba, St.Peter'ın halefidir.
Peter, kiliseyi korur ve Cennet

 için dua eder. Roma’daki Kutsal Baba'yı seyr altına almıştır.

Kaynakça:
By REV.LAWRENCE G. LOVASIK, S.V.D.

Ahmet F. Yüksel
Londra - 19.2.2000


Üst Ana sayfa e-mail