1. Bölüm


Değerli okuyucular,

13. yüzyılda, Şam’da yaşamış büyük âlim  İmam Nevevî’nin, İslam dünyasında klasik olmuş ünlü eseri RİYÂZ’ÜS – SÂLİHÎN ‘den alıntılarla karşınızda olacağımız bu bölümün hazırlanmasında,İslamoğlu Yayıncılığın 6 ciltlik tercüme ve şerhinden yararlanılmıştır.
Eserde zikredilen ayetlerin ve hadislerin tamamını değil içlerinden bazılarını bu sütunlara almamızın nedeni , meraklı okuyucular tarafından eserin tamamının incelenmesini teşvik içindir.
Saygılarımızla...

Sufizm ve İnsan

 

1.CİLT – BİRİNCİ BÖLÜM

“Muhâcir, Allah’ın yasakladığı şeyleri terkeden kimsedir.” (1/65)

“Benden sonra, erkekler üzerine kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım.”(1/66)

“Mirasçılarını zengin bırakman, onları fakir, halktan dilenir bir durumda bırakmandan daha hayırlıdır.”(1/75)

“Allahım! Ashabımın hicretini tamamla, onları topukları üzerine gerisin geriye döndürme.”(1/75)

“Ne mallarınız ne de evlatlarınız size huzurumuzda bir yakınlık sağlamaz. Ancak inanıp faydalı iş yapanlar başka.” (Sebe,37) (1/77)

“Her kim Allah’ın kelimesi yüce olsun diye savaşırsa, işte o Allah yolundadır.”(1/79)

“Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir.” (Hud,114)(1/85)

“Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.” (Bakara,222)(1/96)

“Allah Azze ve Celle, can boğaza gelmedikçe kulunun tevbesini kabul eder.”(1/100)

“Kişi kıyamet günü sevdiği ile beraberdir.”(1/102)

“Nihayet Allah (ın hışmından) yine Allah’dan başka sığınacak hiç bir yer olmadığını anladılar.” (Tevbe,117-119)(1/119)

Enes (r.a) : “Rasulullah’a (s.a.)  10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir iş için “niçin yaptın?”  yapmadığım bir şey için de “niçin yapmadın?” demedi.” (1/121)

“.... Onun canını Allah’ın emri uğrunda fedâ etmesinden daha faziletli bir davranış bulabilir misin?” (1/125)

“İnsanoğlunun bir vâdi dolu hurması olsa, onun bir benzerini ister. Sonra bir benzerini ister, derken vadiler temenni eder. Ademoğlunun ağzını topraktan başkası doldurmaz.” (1/127)

“Başkalarına muhtaç olmamak isteyenleri Allah hiç kimseye muhtaç etmez.” (1/134)

“Göz yaş akıtır,kalp hüzünlenir. Biz ancak Allah’ın rızasına uygun olanı söylüyoruz.” (1/139)

“Bu göz yaşı Allah’ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir.”(1/140)

“Gerçek sabır musîbetin ilk ânında söz konusudur.”(1/150)

“Tâun, Allah Teâlâ’nın dilediği kimselere gönderdiği azaptı da, Allah onu mü’minlere rahmet kıldı. Tâun’a uğrayan herhangi bir kul sabrederek ve ecrini umarak bulunduğu yerde oturur, kendisine Allah’ın takdir ettiğinden başka bir şey isabet etmeyeceğini bilirse, muhakkak ona şehid ecri gibi bir sevab takdir buyurulur.” (1/153)

“Allah her kime hayır dilerse, onu musîbete uğratır.”(1/163)

“Kim Allah’a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever.”(1/165)

“Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah’tan âfiyet dileyiniz. Düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır.”(1/189)

<devam edecek>

İstanbul - 22.10.2002
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail