10. Bölüm


Hz.Aişe der ki: Rasulullah’ın ailesi onun vefatına kadar iki gün peşi peşine arpa ekmeğinden karınlarını doyurmamışlardır. (3/9)

Yurt; âhiret yurdudur. ( 3/22)

Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir; asıl zenginlik gönül zenginliğidir. (3/40)

Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz?... Sade hayat îmandandır, sade hayat îmandandır.( 3 / 43 )

Veren el, alan elden üstündür. Öncelikle bakmakla yükümlü bulunduğun kimselere yardım et. Sadakanın hayırlısı; ihtiyaçtan artan maldan verilendir. Kim dilenmekten çekinirse Allah onu iffetli kılar. KİM KENDİNİ BAŞKASINA MUHTAÇ GÖRMEZSE ALLAH DA ONU MUHTAÇ OLMAKTAN KORUR... ( 3 / 64 )

.....ve insanlardan bir şey istemeyeceğinize dair...(biat edeceksiniz) (3/67)

Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düştüğü sıkıntıyı Allah’a havale eden kimseye Allah er veya  gecinden bir rızık verir. (3 /73)

Kim bana hiç kimseden birşey istemeyeceğine dair söz verirse cennete gireceğine ona kefil olurum. (3/74)

Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir. Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan kimsedir. (3/77)

Kişinin yediklerinin en faziletlisi elinin kazancını yemesidir. (3/85)

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Dâvud (a.s) da kendi elinin emeğini yerdi.(3/86)

Yalnız şu iki konuda gıpta edilir: Allah adamın birine mal vermiş ve o şahsı malını hakka uygun olarak harcamaya muvaffak kılmıştır. Gıpta edileceklerin ikincisi; Allah’ın kendisine ilim ve hikmet verdiği, onun da bu ilme ve hikmete uygun olarak hareket edip, başkalarına da öğrettiği kişidir. (3/88)

Sizden birinin malı; yarın için harcadığı, vârisinin malı da geride bıraktığıdır ..   (3/90)

Yarım hurma sadaka vererek bile olsa cehennemden korununuz. (3/91)

Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri : ”Allah’ım, (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver...” diye dua eder. Diğeri de : ”Allah’ım, malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver...” diye beddua eder. (3/93)

Sadaka malı eksiltmez... Allah affeden kulun şerefini yükseltir. Allah için tevazu gösterenin de derecesini artırır. (3/103)

<devam edecek>

İstanbul - 01.01.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail