12. Bölüm


Yumuşak huyluluktan mahrum olan, her türlü hayırdan mahrum olur. (3 / 233 )

Rasulullah iki iş arasında tercih yapmak üzere serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı sürece en kolayını seçerdi. ( 3 / 236 )

Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Cana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır.(3 / 238)

Güreşte hep yenen kişi güçlü değildir. Esas güçlü olan, öfkelendiği anda kendisini teskin eden kimsedir.(3 / 246)

Ey insanlar! İçinizde (ibadetten) usandıranlar var. Hanginiz imam olursa kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlı, küçük ve ihtiyaç sahibi kimseler var. (3/250)

Sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi; aralarında üst seviyedeki kimse hırsızlık yapınca dokunmayıp, (alt tabakadaki) zayıf kimse hırsızlık edince  ceza uygulamalarıydı. Vallahi şayet Muhammed’in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim. ( 3 / 253 )

Herhangi bir idareci Müslümanların başına geçer de onlar için çalışmaz ve nasihatte bulunmazsa onlarla beraber cennete giremez. ( 3 / 259 )

Allahım! Ümmetimin işlerini yürütmek için âmir durumunda olup da, zorluk çıkaranlara sen de zorluk çıkar. Her kim ümmetimin herhangi bir işini yüklenir de onlara rıfk ile davranırsa, sen de onlara rıfk ile davran. ( 3 / 261 )

İdarecilerin en kötüsü; katı yürekli, sert ve şiddet gösterendir. Sakın onlardan olma. ( 3 / 264 )

Mâsum ancak Allah’ın koruduğu kimsedir. ( 3 / 296 )

Şüphesiz Allah ümmetimin vesveselerini, konuşmadığı ve işlemediği sürece affetmiştir.( 3 / 296 )

Şüphesiz haya imandandır.( 3 / 301 )

Kıyamet gününde Allah indinde derece bakımından insanların en kötüsü; eşi ile cinsi temas yapan sonra da, kadının gizli yönünü ifşa edendir.( 3 / 306 )

Kalp üzülür, göz yaşarır, biz ancak Rabbimizin razı olduğunu söyleriz. ( 3 / 311 )

Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, va’d ettiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet olunursa emanete hıyanet eder. Namaz kılsa, oruç tutsa, müslüman olduğunu söylese de .. ( 3 / 314 )

Güzel söz sadakadır. ( 3 / 321 )

Kişinin namazı uzun, hutbeyi kısa okuması; anlayışlı oluşuna işarettir. ( 3 / 329 )

<devam edecek>

İstanbul - 14.01.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail