16. Bölüm


Kur’an okuyunuz. Çünkü o; kıyamet günü okuyanlarına şefaatçi olarak gelir. (4/233)

İçinde (ezberinde) Allah’ın kitabından bir şey bulunmayan kimse, harap eve benzer. (4/239)

Allah gönderdiği Nebi’leri güzel yüzlü ve güzel sesli kılmıştır. Nebinizin yüzü ve sesi onların en güzelidir. (4/245)

Elhamdülillahi rabbil âlemin ve namazda tekrarlanan yedi âyet bana verilen Kur’an’ı Azim’dir. (4/249)

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; o (Kul hüvallahü ahad) Kur’an’ın üçte birine eşittir. (4/251)

Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, Bakara Sûresi okunan evden nefret eder. (4/256)

Otuz deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. (4/260)

Kim Kehf Sûresinin ilk on âyetini ezberlerse, Deccal’den korunmuş olur. (4/260)

Ümmetim kıyamet günü abdest azalarındaki parlaklıklarından (tanınıp) çağırılacaktır. Sizden kim parlaklığını artırmaya gücü yetiyorsa yapsın. (4/266)

Mü’minin (cennetteki) süsleri abdest suyunun ulaştığı yere kadardır. (4/266)

Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise benden sonra gelenlerdir. (4/270)

Kıyamet günü müezzinler, insanların en uzun boylularındandır. (4/274)

Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı işitmemek için yellene yellene kaçar. Ezan bitince tekrar gelir. Namaz için kamet edilince, yine arkasını dönüp kaçar. Kametin sonunda tekrar gelir. Kişi ile nefsi arasına girerek, “Şunu hatırla , şunu hatırla ...” diye namaz öncesi akılda olmayan şeylerle vesvese verir de adam, kaç rekât kıldığını bilmez olur. (4/276)

Ezanı dinledikten sonra: “Allah’ım; şu tam olan davetin ve kılınacak namazın rabbi, Muhammed’e Vesile’yi ve Fazilet’i ver. O’nu vaad ettiğin Makam-ı Mahmud’a gönder...” derse kıyamet günü şefaatim ona vacip olur. (4/279)

Ezan ile kamet arasında (yapılan) dua reddolunmaz. (4/280)

Beş vakit namaz, herhangi birinizin evi önünden akan ve günde beş defa içine girip yıkandığı, suyu bol bir nehre benzer. (4/282)

Kötülüklerinizi iyilikleriniz takip etsin. Zira o iyilikleriniz kötülükleri yok eder. (4/283)

<devam edecek>

İstanbul - 11.02.2003
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail