17. Bölüm


Sabah namazını kılan kimse Allah’ın zimmeti altındadır. Buna göre, ey Ademoğlu: Allah’ın zimmeti altında O’na borçlu olmamaya dikkat et!.. (4/288)

Karanlıkta mescitlere yürüyerek gidenleri kıyamet günü tam aydınlıkla müjdeleyiniz. (4/297)

Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü bu beddua ile Allah arasında hiç bir perde yoktur. (4/316)

Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. (4/316)

Rasulullah yanımıza gelerek: “Melekler Rableri katında nasıl saf tutarlarsa sizde öyle saf tutmaz mısınız?...” buyurdu. “Ya Rasulallah; melekler Rableri katında nasıl saf tutuyorlar ?..” diye sorduk. O’ da “Ön safları doldururlar ve safları da sık tutarlar, buyurdu. (4/321)

Ya saflarınızı düzgün tutarsınız, ya da Allah yüzlerinizi başka başka yönlere çevirir. (4/325)

Allah ve melekleri safların sağ tarafına rahmet ve istiğfar ederler. (4/328)

Allah tektir, tek olan şeyi sever. Ey Kur’an ehli !... Vitir namazını kılınız!. (4/367)

Gecenin öyle bir vakti vardır ki, bu vakit gerek dünya ve gerekse ahiret ile ilgili olan, hayırlı bir şey dileyerek geçiren müslümana Allah kesinlikle dilediğini verir. Bu vakit her gecede mevcuttur. (4/407)

Rasulullah’ın Ay’ı gördüğünde şöyle dua ettiği rivayet edilir: Allah’ım onu bize emniyet ve iman, selamet ve islam hilali yap. Benim Rabbim de, senin Rabbin de Allah’tır. Hayırlı ve uğurlu ol!... (4/457)

Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü onda bereket vardır. (4/459)

Bizim orucumuzla Yahudilerin ve Hıristiyanların orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. (4/461)

Biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet başkası kendisine söver veya sataşırsa ona: “Ben oruçluyum” desin. (4/469)

Kim yalanı ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur. (4/470)

Biriniz oruçlu olduğunu unutarak yer veya içerse; orucuna devam etsin. Çünkü Allah onu yedirmiş ve içirmiştir. (4/471)

<devam edecek>

İstanbul - 11.02.2003
http://gulizk.com 


Üst Ana sayfa e-mail