19. Bölüm


Kadın süt çocuğunu yukarı kaldırarak “Bunun için de hac (sahih) olur mu?”  dedi. Rasûlullah da “Evet, senin için de ayrıca sevap vardır” buyurdu. (5/38)

“Resulullah’a (s.a) hangi amelin daha faziletli olduğu soruldu. O da şöyle buyurdu: “Allah ve Resûlü'ne imandır.” “Sonra hangisidir” diye sorulduğunda; “Allah yolunda cihattır.” buyurdu. “Sonra hangisi” dendiğinde şöyle buyurdu: “Makbul olan hacdır.” (5/43)

“Allah yolunda savaşırken yaralanan herkes, kıyamet günü, rengi kan renginde ve misk gibi kokarak kanayan yarası ile Allah’ın huzuruna gelir.” (5/50)

“Kim Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i de Resul olarak benimserse, cennete girmesi kesinleşmiş olur.” (5/55)

“Resûlullah (s.a) şöyle buyurdu: “Cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır.” (5/56)

“Sağılmış süt, sağıldığı hayvanın memesine dönmedikçe Allah korkusu ile ağlamış olan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki toz ile cehennem dumanı bir kişide birleşmez.” (5/57)

“Cennete giren hiç kimse, kendisine tüm dünya verilecek olsa da, tekrar dünyaya dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler, kendilerine yapılan hürmet ve ecri gördüklerinden, dünyaya dönüp de on defa üst üste şehit olmak ister.” (5/62)

“Kim samimi olarak şehit olmayı isterse, şehit  düşmese bile kendisine bu mertebe verilir.” (5/71)

“Şehidin duyduğu ölüm acısı, herhangi birinizin duyduğu çimdik acısı kadardır.” (5/71)

“Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin Allah’tan afiyet dileyin. Karşılaştığınız vakit sabredin. Biliniz ki, cennet kılıçların gölgeleri altındadır.” (5/72)

“İki şey reddedilmez, veya pek nâdiren reddedilir. Ezan okunurken yapılan dua ile orduların birbirine girdiği dehşet anlarında yapılan dua.” (5/73)

“Kim Allah yolunda bir şey infak ederse, onun hesabına yedi yüz kat olarak yazılır.” (5/80)

“Kim savaşmadan ve savaş arzusu duymadan ölürse, benliğinde münafıklıktan bir unsur taşıyarak ölmüş olur.” (5/82)

“Müşriklerle mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle savaşın.” (5/86)

“Savaş hiledir.” (5/88)

“Beş çeşit şehit vardır: Tauna (veba) tutulmuş olanlar, ishalden ölenler, boğulanlar, yıkıntı altında kalanlar ve Allah yolunda savaşarak ölenler.” (5/89)

“Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğruna öldürülen şehittir.” (5/92)

“Birinize hizmetçisi yemeği getirdiği zaman, eğer onu kendisi ile birlikte yemeğe oturtmuyorsa ona bir-iki lokma veya bir-iki yudum ikram etsin. Çünkü o yemek onun emeği ile meydana gelmiştir.” (5/99)

“Kargaşalık ve fitne döneminde ibadet etmek yanıma hicret etmek gibidir.” (5/105)

“Sizin en hayırlınız, borcunu en güzel şekilde ödeyendir.” (5/108)

“Mal satarken, mal satın alırken ve borcunu isterken müsamahakâr davranan kula Allah rahmet etsin.” (5/109)

“Allah’ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından  kurtarmasını isteyen kimse, sıkışık durumda olan borçlusuna mühlet tanısın veya alacağının bir kısmını bağışlasın.” (5/110)

“De ki; yâ Rab! İlmimi artır.”(Tâhâ, 114) (5/115)

“De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) (5/115)

“Allah’tan kulları içinde, ancak alimler haşyet duyar.”(Fâtır, 28) (5/115)

“Allah kimin iyiliğini isterse onu dinde fakih kılar.” (5/116)

<devam edecek>

İstanbul - 25.02.2003
 http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail