21. Bölüm


“Beni anınız ki, ben de sizi anayım.” (Bakara, 152) (5/141)

“Rabb’ini, sabah, akşam, içinden yalvararak ve korkarak, ancak duyabileceğin kadar hafif bir sesle an, sakın gafillerden olma.” (A’ raf, 205) (5/141)

“Allah’a teslim olan ve Allah’a inanan, Allah’ın emirlerini yerine getiren, sadık olan, güçlüklere katlanan, mütevazı olan, sadaka veren, oruç tutan, mahrem yerlerini koruyan, Allah’ı çok zikreden erkeklerle kadınlar yok mu, Allah onlara mağfiret ve büyük mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzâb, 35) (5/142)

“İki kelime vardır ki, dilde hafif, mizan da ise ağır gelir. Onlar; ‘Sübhânellâhi ve bihamdihi, sübhanellâhi’l - Âzim’ dir.” (5/142)

“Sübhânallah, elhamdülillah, lâ ilâhe illallah ve Allâhu ekber demek bana göre üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.” (5/143)

“Kim günde yüz defa “ Sübhânellâhi ve bihamdihi” derse, denizin köpüğü kadar bile olsa, tüm günahları silinir.” (5/144)

“Dikkat et ! Allah’ın en sevdiği kelâmı sana söyleyeyim mi? Allah’ın en sevdiği söz : “Sübhanellâhi ve bihamdihi’dir.” (5/145)

“Hiç kimseyi, yalnız ameli kurtaramayacaktır. Seni de mi yâ Rasulûllah ?” sorusuna, “Evet, beni de. Ancak beni Allah rahmetiyle kaplamış (kurtarmış) tır..” buyurmuşlardır. (5/149)

“Her farz namazın peşinden kim otuz üç defa Allahu ekber derse mahrum kalmaz.” (5/152)

“Allah’ım! Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım.” (5/153)

“Yâ Muaz, seni gerçekten seviyorum” dedi “ Yâ Muaz ! Her namazın arkasından, “Allah’ım, Sen’i anmak, sana şükretmek ve güzel bir şekilde ibadet etmek için bana yardım et” demeyi ihmal etme” buyurdu. (5/153 - 154 )

“Şayet şükrederseniz size (nimetlerimi) artırırım.” (İbrahim, 7)(5/154)

“Sizden biri ettehiyâtüyü okuyunca, şöyle dua ederek dört şeyden Allah’a sığınsın: Allah’ım, ben cehennemin azabından, kabrin azabından, hayat ve ölümün imtihanından ve Mesih Deccal’in şerrinden Sana sığınıyorum.” (5/154)

“Rükûda Allah’ın azametini dile getiriniz. Secdede de duaya gayret ediniz. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.” (5/157)

“Kulun Allah’a en yakın olduğu yer secdedir.” (5/157)

“İlâhi gazabından rızana, azabından affına ve Sen’den Sana sığınırım. Sana övgüyü hakkıyla yapamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin.” (5/158)

“Vücudunuzun her eklemine karşılık her sabah birer sadaka gerekir. Her tesbih birer sadakadır. Her hamd cümlesi sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.” (5/160)

“Sübhânellâhi ve bihamdihi adede halkıhî ve radiye nefsihi ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihi” . ( Yarattıkları sayısınca, kendi rızası kadar, arşının ağırlığınca ve buyruklarının adedi kadar Allah’a hamdederek O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederim). “ (5/161)

“Rabb’ini anan kimse ile anmayan kimse, ölü ile diri kimseye benzer.” (5/162)

“Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Kulum hakkımda nasıl düşünüyorsa Ben öyleyim. Kulum Ben’i anınca, Ben onunla birlikteyim. Eğer o Ben’i içinde anarsa, Ben de onu içimde anarım. Eğer Ben’i bir grup içinde anarsa, Ben de kendisini daha hayırlı bir grup içinde anarım.” (5/162)

“Sana cennet hazinelerinden birini göstereyim mi?” “ Evet yâ Resûlallâh” dedim. O da : “ Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” diye cevap verdi. (5/168)

“Hz. Âişe’den (r.a) rivayet edildiğine göre; Resûlallâh (s.a) her durumda Allah’ı anardı.” (5/170)

“Eğer içinizden biri eşine yaklaşınca “Bismillah, ey Allah’ım, bizi şeytandan ve şeytanı da bize nasip edeceğin çocuktan uzak tut.” derse ve aralarındaki yakınlaşma çocuk doğumuna yol açarsa, şeytan o çocuğa hiçbir zarar veremez.” (5/170)

<devam edecek>

İstanbul - 25.03.2003
 http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail