22. Bölüm


“ Allah’ı zikretmek üzere oturan bir gruba melekler kanat gerer, onları rahmet-i ilâhi kuşatır ve onlara sekinet iner. Allah da onları yanındakiler arasında anar.” (5/177)

“ Allah’ım, Sen’in yardımınla sabaha kavuştuk, Sen’in yardımınla akşama vardık. Sen’in yardımınla yaşar, Sen’in takdirinle ölürüz, en son dönüşümüz de Sanadır.” (5/183)

“ Sabah ve akşam üç defa Kul hüvallahu ahad, Kul eûzü birabb’il -felak ve Kul eûzü birabb’in- nas surelerini oku bunlar sana her şeye karşı yeter.” (5/186)

“ Hz. Âişe’den (r.a) şöyle rivayet edilmiştir.” Resûlullâh (s.a) yatağa girdiğinde muavvizât adı verilen sureleri okur, iki eline üfürür ve vücuduna sürerdi.” (5/189)

“ Rabb’iniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim.”(Ğafir, 60) (5/193)

“ Dua bir ibadettir.” (5/194)

“ Rasûlullâh’ın (s.a) yaptığı en çok dua şudur: “ Allah’ım! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi cehennemin azabından koru.” (5/195)

“ Adamın birisi gelerek: “ Yâ Resûlallâh, Rabb’imden bir şey isterken ne diyeyim? diye sordu. Resûlallâh da ona: “ Allah’ım! Günahlarımı affeyle ; bana hidâyet, sağlık ve rızık lütfeyle” de; Bu cümleler senin hem dünyana, hem ahiretine ait dileklerini bir arada ifade eder.” Buyurmuştur.” (5/196)

“ Allah’ım! Acizlikten, tembellikten korkaklıktan, aşırı yaşlılıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.” (5/199)

“ Kabir ahiret konaklarının ilkidir. O iyi olursa, sonrası da güzel olur. Kabir hali kötü olursa, sonrası da kötü olur ." (5/199)

“ Allahım! Ben kendime çok zulmettim, Sen’den başka hiç kimse günahları affedemez. Katından bir bağış olarak beni bağışla ve bana rahmet et. Şüphesiz Sen affedici ve merhamet edicisin.” (5/200)

“ Allahım! Ciddi ve şaka olarak yaptığımı, hatamı ve kasten yaptığımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur.” (5/201)

“ Allahım! Önce yaptığım ve geriye bıraktığım, gizlediğim ve açığa vurduğum ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de geri bırakan da Sen’sin, Sen her şeye gücü yetensin.” (5/201)

“ Allahım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, aşırı yaşlılıktan ve kabir azabından Sana sığınırım.” (5/203)

“ Allahım! Nefsime takva ver ve onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı Sen’sin. Ruhumun velisi ve mevlası da Sen’sin.” (5/203)

“ Allahım! Faydasız ilimden, korkusuz kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.” (5/203)

“ Kalpleri Allah’ı anmak hususunda atmamış olanlara yazıklar olsu!” (Zümer, 22) (5/203)

“ Kim Allah’a güvenirse, O kendisine yeter...”(Talâk, 3) (5/204)

“ Yâ Resûlallâh bana bir dua öğret” dedim, o da; “ Şöyle buyurdu: “ Allahım, kulağımın, gözümün, dilimin ve cinsiyet uzvumun şerrinden sana sığınırım.” (5/205)

“ Hz. Ali’den (r.a) rivayet edildiğine göre: Kendisine sözleşmeli bir köle başvurarak “ Sözleşmemi yerine getiremiyorum, bana yardım et” dedi. Hz Ali (r.a) de ona “ Sana Rasûlallâh’tan (s.a) öğrendiğim birkaç cümleyi öğreteyim: Dağlar kadar borcun olsa bile Allah borcunu ödemeni nasip eder” dedi ve köleye “ Şu cümleleri söyle” diye sözlerine devam etti: “ Allahım! Beni helâlin ile yetindirerek haramından sakındır. Beni faziletinle zengin kılarak başkalarına muhtaç olmaktan koru.” (5/207)

<devam edecek>

İstanbul - 18.03.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail