24. Bölüm


“Şüphesiz, bunlar azap görüyorlar. (onların gözünde) Önemli olmayan sebepler yüzünden azap çekmektedirler. Evet günahları büyüktür. Birisi koğuculuk ederdi, diğeri de; idrardan sakınmazdı.” (5/262)

“... Günah işlemek ve haddi aşmak için yardımlaşmayınız.” (Mâide, 2) (5/265)

“Sahabelerimden hiç kimse bana başkası aleyhinde bir söz getirmesin. Çünkü ben, içimde hiçbir burukluk olmaksızın karşınıza çıkmak isterim.” (5/265)

“İnsanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler. Halbuki Allah, hoşnut olmadığı sözü geceleyin konuştukları zaman da onlarla beraberdir. Allah(ın ilmi onların) yapacakları her şeyi ihâta eder.” (Nisa, 108) (5/267)

“Şu dört sıfat kimde bulunursa eksiksiz bir münafıktır: Kimde bu dört sıfattan biri bulunursa o sıfatı bırakıncaya kadar üzerinde bir münafık sıfatı var demektir. (Bu sıfatlar): Kendine emanet verildiği zaman hıyanet eder. Konuşurken yalan söyler. Sözleşme yaptığı zaman sözleşmesini tek taraflı bozar. Bir dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır.” (5/272)

“Namaz dinin direğidir, gözümün nurudur, kişi ile küfür arasında perdedir.” (5/280)

“Halkın arasını ıslaha çalışıp hayırlı söz taşıyan ve hayır söyleyen yalancı değildir.” (5/ 281)

“Birbirinizle, Allah’ın gazabıyla veya lanetiyle veya cehennemi ile lânetleşmeyiniz.” (5/291)

“Mü’min; ayıplayıcı, lânet eden ve edepsizce sözler söyleyen âdi bir kimse olamaz.(5/292)

“Kul bir şeye lânet edince, semaya doğru yükselir de gök kapıları lânete karşı kapatılır. Sonra yere iner, bu defa yer kapıları kapatılır. Sonra sağı solu tutar, gidecek yer bulamayınca, lânet edilen kimseye döner. Eğer o, lânete layık biri ise, onda kalır. Aksi halde lânet edene döner.” (5/292)
“Haberiniz olsun ki Allah’ın lâneti zalimlerin üzerindedir.” (Hûd, 18) (5/295)

“Kul affetmekle ancak şerefini artırır.” (5/299)

“Kâmil Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların sâlim kaldığı kimsedir. Muhacir de Allah’ın yasakladıklarını terk edendir.” (5/305)

“Birbirinize buğz etmeyiniz, hasetleşmeyiniz, birbirinize sırt dönmeyiniz, birbirinizle münasebeti kesmeyiniz. Allah’ın kulları, kardeşler olunuz. Bir müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla konuşmaması helâl olmaz.” (5/308)

“Birbirinizin kusurunu araştırmayın.”(Hacurat, 12) (5/313)

“Ey iman edenler, zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zan (vardır ki) günahtır.” (Hacurat, 12) (5/317)

“Arkadan çekiştirmeyin, yüze karşı (el, kaş, ve göz işaretleri ile) eğlenmeyi ve ayıplamayı âdet edinen her kişinin vay haline.” (Hümeze,1) (5/319)

“Kalbinde zerre miktarı ağırlığında kibir olan kimse (cehenneme girmeden) cennete giremez.” Bir sahabî:
“Yâ Resûlallâh, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever.” dedi. Resulullah (s.a):
“Şüphesiz Allah (c.c) güzeldir, güzeli sever. Kibir hakkı ret etmek ve halkı horlamaktır.” buyurdu. (5/320)

“Kardeşinin başına gelen musibetten dolayı sevinç açığa vurma. Sonra Allah ona rahmet edende seni belaya uğratır.” (5/324)

<devam edecek>

İstanbul - 15.04.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail