25. Bölüm


“Bu mü’min için peşin bir müjdedir” buyurdu (5/383)

“Bir erkek, diğer erkeğin avret yerine bakmasın. Kadın da kadının avret yerine bakmasın. Bir erkek başka erkekle, kadın da başka bir kadında aynı örtü içinde yatmasın.” (5/391)

“Biriniz ailesine yaklaşmak istediğinde, mümkün mertebe örtünsün. Merkep gibi çırılçıplak soyunmasın.” (5/392)

“Sizden biriniz yanında mahremi olmayan yabancı bir kadınla başbaşa kalmasın.” (5/394)

Resûlallâh (s.a) kendilerini kadınlara benzetmeye çalışan erkeklerle, kendilerini erkeklere benzetmeye çalışan kadınlara lânet etmiştir. (5/397)

“Sol elle yemeyiniz. Çünkü şeytan sol elle yer.” (5/401)

İğreti saç takan ve taktırana, cildine dövme yaptırana ve yaptırılan kadınlara lânet etmiştir. (5/414)

“Allah (c.c), İslâm’da saç ve sakalı ağaran kimseye azap etmekten haya eder.” (5/417)

“Sizden biriniz işediği zaman tenasül uzvunu sağ eliyle tutmasın. Ve sağ eliyle istinca etmesin. Kabın içine üfürmesin.” (5/419)

“Uykuya yatacağınız zaman evlerinizde ateş bırakmayınız.” (5/423)

“Kul evine girerken besmele çekerse, şeytan; bize bunların yanında gecelemek yoktur der.” Buyurmuştur.” (5/425)

“Ölen kimsenin arkasından feryat edilirse kabrinde azap görür.” (5/429)

“Kuşun ötmesini uğur veya uğursuzluk saymak, kuşun sağa sola uçmasından manalar çıkarmak, ufak taşlarla fal açmak, büyü ve sihir kabilindendir.” (5/441)

<devam edecek>

İstanbul - 22.04.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail