26. Bölüm


Kim; soğan, sarımsak, pırasa yerse, mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler, âdemoğullarının eziyet duyacağı şeylerden rahatsız olurlar. (6/14)

Nebi (s.a.) Cuma günü hutbe okurken dizleri dikip, elleri bağlayarak oturmayı nehyetmiştir. (6/17)

Kimin kesecek kurbanı varsa, zilhiccenin hilâli girdiği zaman kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kırpmasın. (6/19)

Yemin eden kimse Allah’tan başkasına yemin etmesin veya sussun. (6/21)

İbn Ömer; “Allah’tan başkasına yemin etme, ben Rasûlullah’ı (s.a.) şöyle buyururken işittim; “Allah’tan başkasına yemin eden kimse gerçekten küfr etmiş veya şirk koşmuştur ” demiştir. (6/24)

Büyük günahlar; Allah’a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, cana kıymak ve yemini gamûstur.

-Ya Resulullah, yemin’ül - gamûs ne demektir ?

-Müslüman kişinin malını koparan, yani elinden alan yalan yemindir. (6/27)

Bir şeye yemin ettiğin zaman, bir başkasını ondan daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı ifa et, yemininden dolayı keffâret ver. (6/29)

Alış verişte, çok yemin etmekten sakınınız. Çünkü yemin malın revacını artırır, bereketini giderir. (6/38)

Kim Allah rızası için size sığınırsa, onu koruyunuz. Kim Allah için isterse, ona veriniz. Kim sizi davet ederse, ona icabet ediniz. Kim size bir iyilik yaparsa, ona karşılığını veriniz. Eğer ona verecek bir karşılık bulamazsanız, kendisine karşılık verdiğinize kâni oluncaya kadar, ona dua ediniz. (6/40)

Çocuklarınıza Hâkim ve Eb’ul-Hâkem adlarını koymayınız. Çünkü Hâkim ve Âlim olan yalnız Allah’tır. (6/44)

Münafığa “efendi (bey)” demeyiniz. Eğer o efendi olursa gerçekten Rabb’inizi (c.c) gazaplandırmış olursunuz. (6/45)

Rasûlullah (s.a) Ümmü Sâib veya Ümmü Müseyyeb’in huzuruna girdi ve ;

-Ey Ümmü Sâib ve Ümmü Müseyyeb sana ne oluyor ki titriyorsun ? buyurdu. O ise;

-Allah bereket vermesin sıtma hastalığı ! dedi. Rasûlullah (s.a);

-Sıtmaya sövme, çünkü o âdemoğlunun hatalarını, körüğün demirin pasını giderdiği gibi giderir , buyurdu. (6/47)

Horoza sövmeyiniz. Çünkü o namaza uyandırır. (6/53)

Rasûlullah efendimiz : Bir kimse kardeşine “ Ey Kâfir” derse, bu sözle ikisinden biri, küfre döner. Eğer dediği gibi ise doğru. Ancak doğru değilse, o söz kendi aleyhine döner , buyurdu. (6/57)

Hiçbir şeyde kötülük yoktur ki onu lekelemesin. Hayâ ise, hangi şeyde varsa onu süsler. (6/60)

İşlerde aşırı davrananlar helâk oldular. (6/61)

<devam edecek>

İstanbul - 29.04.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail