5. Bölüm


Dikkat ediniz! Size cennet ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi?

Hor görülen her zayıf  (müslüman) dır ki , bu kimse Allah adına yemin etse Allah O’nun yeminini yerine getirir. Dikkat ediniz! Size cehennem ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi?... Her katı kalpli , zenginliğine rağmen cimri olan ve büyüklük taslayandır. (2/108)

Üç kimse cennete giremez . Cevvaz , çoluk çocuğuna , yakınlarına ve maiyetinde bulunanlara katı davranan ile , obur olup çok yiyen kişi...Cevvaz : Mal biriktirip infak etmeyen, elindekini sımsıkı tutan pintidir. (2/109)

Mü’min bir bağırsağını dolduracak kadar yer,kafir ise yedi bağırsağını doldurur. (2/109)

Her kim kalbinde zerre kadar îman olduğu halde ölürse cennete girer. (2/112)

Nice saçları dağınık , üstü-başı tozlu ve bir çok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler , elbette Allah onların yeminini yerine getirir. (2/117)

Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir. (2/118)

Ben ve yetimi (koruyup gözeterek) işlerini üzerine alan kimse , cennette şöyle olacağız. (Şahadet ve orta parmağını gösterdi.) (2/133)

Cennetin kapısını ilk açacak benim , birde bakarım ki peşimden bir kadın geliyor. "Sen kimsi?" derim. "Ben yetim kalan cocuklarımı koruyup gözeten bir kadınım" der . (2/134)

Bir-iki hurma , bir-iki lokma ile savulan kişi miskin değildir. Gerçek miskin sadaka istemeyen iffetli kimsedir. (2/136)

Dul kadınların ve düşkünlerin işlerine koşanlar Allah yolunda cihad eden gibidir. (2/138)

Yemeklerin şerlisi , yemek için gelen fakirlerden esirgenilen, ( o yemeğe) ihtiyaç hissetmeyen zenginlerin çağırıldığı  düğün yemeğidir. (Mazereti olmadan) Her kim davete icabet etmezse Allah ve Rasulüne isyan etmiş olur. (2/139)

İbn Mesut : Biz sadece zenginleri davet ederek fakirleri terk eden kimsenin davetine icabetten nehyolunduk. (2/140)

Kim bir zengine zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa dininin üçte biri gider. (2/140)

Size kim iyilik yaparsa ona iyilikle karşılık veriniz. Eğer iyilikle karşılığa gücünüz yetmezse , ona dua ederek karşılık veriniz. (2/140)

Kim iki kız çocuğunu büluğ çağına kadar yetiştirirse kıyamet günü ben ve o şöylece beraber bulunacağız.(Parmaklarını birleştirdi.) (2/141)

Ey Allah’ım! Ben iki zayıfın ; yetim ve kadının haklarının çiğnenmesinden sakındırıyorum. (2/147)

Siz ancak zayıflarınız sayesinde galib olur ve rızıklandırılırsınız. (2/148)

Hiç bir mü’min erkek , mü’min kadına buğz etmesin. Zira ; hoşlanmadığı huyları varsa buna karşılık razı kalacağı huyları da vardır. (2/156)

<devam edecek>

İstanbul - 26.11.2002
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail