6. Bölüm


Bir çok kadın Muhammed’in eşlerinin çevresini sararak kocalarından şikayet ediyorlar. (Hanımlarını döven) Erkekler iyilerden değildir. (2/161)

Sizin en hayırlınız hanımına en hayırlı olandır. (2/160)

Üç şey vardır ki bunlar Ademoğlunun saadetindendir. Bunlar : Saliha kadın, elverişli bir ev ve iyi bir taşıt (binek).. (2/163)

Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki , bir adam hanımını yatağa çağırır da kadın bu daveti reddederse kocası o kadından razı oluncaya kadar Allah o kadına dargın olur. (2/166)

Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretmiş olsaydım , kadının kocasına secde etmesini emrederdim. (2/172)

Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer. (2/173)

Benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı fitne kadınlardır. (2/175)

Allah yolunda harcadığın bir dinar, bir köle azad etmek için harcadığın  bir dinar,bir yoksula tasadduk ettiğin bir dinar , ve ev halkının geçimi için sarf ettiğin bir dinar... Bunların içinde ecir bakımından en büyüğü ailene sarf ettiğin bir dinardır. (2/178)

Kişiye, nafakasını sağlamakla mükellef olduğu kimseleri ihmal etmesi, günah olarak yeter. (2/183)

Veren el alan elden hayırlıdır. Harcamaya,bakmak zorunda olduklarınla başla, sadakanın  eftali zenginlikle olanıdır. El açmaktan sakınan kimseyi Allah dilenmekten korur. Verilene kanaat edenleri Allah başkalarına muhtaç etmez. (2/186)

Sadaka bizim için helâl değildir. (2/194)

Allah ve ahirete inanan kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin, ya sussun. (2/207)

Kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi müslümanlığındandır. (2/207)

Tüm mahlûkat, Allah’ın rızıklandırdığı ehl-i ıyâlidir. Allah’a en sevimli olan O’nun kullarına menfaatı en çok dokunandır. (2/211)

Rızkının bol olmasını, ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalarına ziyaret ve iyilikte bulunsun. (2/223)

<devam edecek>

İstanbul - 03.12.2002
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail