9. Bölüm


Beş vakit namaz, birinizin evinin önünden akmakta olan, her gün beş defa içine dalıp yıkandığı derin bir nehir gibidir. (2/393)

Herhangi bir müslüman ölür de, cenaze namazında Allah’a şirk koşmamış kırk kişi bulunursa, Allah ölüye onları şefaatçi yapar. (2/394)

Cennet ehli yüz yirmi saftır. (Benim) bu ümmet(im) bu saflardan seksen safı teşkil eder. (2/396)

Sizden biriniz ölürken Allah hakkında hüsn-i zan ederek can versin. (2/412)

Cennet ve cehennem size ayakkabınızın bağından daha yakındır. (2/419)

Eğer bildiğimi bilseydiniz az güler , çok ağlardınız. (2/423)

İnsanların en çok belalara dûçar olanları peygamberlerdir. (2/429)

Ben sizin Allah’ı en iyi bileniniz ve Allah’tan en çok korkanınızım. (2/431)

Benden sonra size dünya nîmetlerinin ve zînetlerinin açılıp, onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum. (2/438)

Dünya tatlı ve manzarası caziptir. Allah sizi dünyada başkalarına halef kılacak ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakınınız. (2/439)

Üç şey ölüyü takip eder: Ailesi, malı, ameli. İkisi geri döner, biri onunla kalır. Ailesi ve malı döner, ameli onunla kalır. (2/441)

Uhud dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç, geri tarafını yanımda üç gece dahi tutmak istemezdim. (2/448)

Dünyalık yönünden üstünüzde bulunanlara değil, sizden daha aşağıda  bulunan kimselere bakınız. Bu hareket, elinizdeki Allah’ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. (2/449)

DÜNYA MܒMİNİN ZİNDANI, KÂFİRİN İSE CENNETİDİR. (2/453)

Allah’la karşılaşmayı isteyen kişi ile Allah da karşılaşmayı arzu eder. (2/453)

Ey Abdullah: Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi yaşa. (2/454)

Kendini kabir ehlinden say. ( 2/454)

Biz peygamberler miras bırakmayız. Geride bıraktığımız mallar sadakadır. (2/459)

Her ümmet için bir fitne vardır. Ümmetim için fitne de maldır. (2/466)

Âdemoğlu malım malım der. Ey Âdemoğlu; yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden, ya da hayır yoluna harcayarak önden gönderdiğinden başka ne malın var ki? ( 2/469)

Kişi sevdiği kardeşine sevdiğini açıklasın . (2/470)

Kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar, iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür. (2/472)

Dünya sevgisi her hatanın başıdır. (2/472)

Fakirler cennete zenginlerden beşyüz yıl önce gireceklerdir. (2/474)

Cennete baktım ehlinin ekserisinin fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme baktım, ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. (2/475)

<devam edecek>

İstanbul - 24.12.2002
 http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail