4. Bölüm


İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı:

YALAN

— Bilmez misin ya Muhammed , yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse, o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse , o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed , ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim.
”Muhakkak ben size nasihat ediyorum.” (7/16)  dedim... Bunu yaparım ; çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir.

GIYBET - KOĞUCULUK

— Gıybet ve koğuculuğa gelince .... Onlar da benim meyvelerimdir ve şenliğimdir.

NİKAH üZERİNE YEMİN ETMEK

— Her kim talak üzerine yemin ederse, günahkâr olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa, taaa hakikati belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onların bu halleri ile kıyamete kadar meydana getirecekleri çocukları hep zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer.

NAMAZ

— Ya Muhammed , namazı an be an tehir edilince ... onu da anlatayım. O her ne zaman ki , namaza kalkmak ister; tutarım . ona vesvese veririm. Derim ki : " henüz vakti var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak . sonra kılarsın." Böylece o, vaktinin dışında namazını kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır.

Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O, bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazında görmeye bakarım. O namazın içinde iken ;

“ sağa bak… sola bak...”  derim. O da bakar. O ki böyle yaptı... Yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona :
”Sen ebedi yaramaz bir iş yaptın.”
derim veböylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muahammed , her kim namazda , sağa ve sola çokça bakarsa , Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da ona mağlup olursam,yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim.Ve ona ; çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da , başlar ; namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun , gagası ile yerden bişeyler topladığı gibi.

Bu işi yaptırmakta da ona başarı kazanamazsam bu sefer , cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükü'dan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rüku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için , kıyamet günü , Allah onun başını eşek başına çevirir.

O kimse bunda da beni yener ise, bu defa , ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam.

Bunda da mağlup olursam , bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içinde iken burnuna üflerim. Ben üfleyince , o esnemeye başlar. Şayet o, bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte, bundan sonra o kimse , hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar.

Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti :

— Sen ümmetin hangi saadetinden ferah duyarsın ki ? Ben onlara ne tuzaklar kurarım, ne tuzaklar… Miskinlerine, çaresizlerine ve zavallılarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim ki :

 “ Namaz size göre değil.. O, Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. ”
Sonra hastalara giderim :

—" Namaz kılmayı bırak " derim, çünkü Allah-ü Teala : ‘ hastalara zorluk yok...’ (24/61) buyurdu. İyi olduğun zaman kılarsın ”. Ve böylece o, namazını bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o, hastalığında namazı terkederek ölüp giderse, Allah'ın huzuruna çıkarken, Allah-ü Teala'yı öfkeli bulur.

Sonra şöyle dedi :

— Ya Muhammed , eğer bu sözlerime yalan kattımsa , beni akrep soksun. Sonra, eğer yalan varsa Allah 'tan dile beni kül eylesin.

İblis bundan sonra konuşmalarına devam etti ve şöyle dedi :

— Ya Muhammed , sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun ? Halbuki ben onların altı da birini dininden çıkardım.

Bundan sonra Resullullah (s.a.) Efendimiz ona , yani İblis'e aşağıdaki şekilde kısa kısa bazı sorular sordu. O da bunlara cevap verdi :

__ Ya lain , senin oturma arkadaşın kim ?
__ Faiz yiyen.

__ Dostun kim ?
__ Zina eden.

__Yatak arkadaşın kim ?
__Sarhoş

__Misafirin kim ?
__Hırsız.

__Elçin kim ?
__Sihirbazlar.

__Gözünün nuru nedir?
__Karı boşamak.

__Sevgilin kim ?
__Cuma namazını bırakanlar.

Resullullah (s.a.) Efendimiz bu defa başka bir mevzua geçti ve şöyle sordu :

__ Ya lain , senin kalbini ne yıkar?
__Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi.

__ Peki, senin cismini ne eritir?
__Tevbe edenlerin tevbesi.

__Peki , ciğerini ne parçalar, ne çürütür?
__Gece ve gündüz, Allah'a yapılan bol bol istiğfar.

__ Peki yüzünü ne buruşturur?
__Gizli sadaka.

__ Peki gözlerini kör eden nedir?
__Gece namazı.

__ Peki, başını eğdiren nedir?
__Çokça kılınan cemaatle namaz.


Resullullah (s.a.) Efendimiz tekrar bir başka mevzua geçti ve şöyle sordu :

__ Sana göre insanların en saadetlisi (!) kimdir?
__ Namazını, bilerek kasden bırakanlar.

__ Peki , insanların en şakisi kimdir?
__ Cimriler

__ Peki, seni işinden ne alıkoyar?
__ Ulema meclisleri

__ Peki , yemeğini nasıl yersin ?
__ Sol elimle parmaklarımın ucu ile.

__ Peki , sam yeli estiği zaman ve ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin ?
__ İnsanların tırnaklarının arasında.

 
Resullullah (s.a.) Efendimiz bundan sonra , bir ba
şka bir mevzuu sordu. İblis de cevap verdi .

__ Rabbinden neler talep ettin?
__ On
şey talep ettim.
__ Nedir onlar ya lain ?
__
Şunlardır :


Allah'tan diledim ki, beni ademo
ğullarının malına ve evladına ortak ede. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Ki bu :
 “ Onlara ortak ol... Mallar
ına ve çocuklarına . Onlara vaad et. Halbuki şeytan onlara gurur vaad eder...” (17/64) Ayet-i Celilesi ile sabittir.

Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim , faiz ve haram kar
ışan yemeklerden yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım.

Cinsi münasebet an
ında, Allah'a şeytandan sığınmayan kimse ile birlikte hanımı ile birleşirim. Ve o her birleşmeden hasıl olan çocuk , bize itaat eder. Sözümüzü dinler.

Her kim hayvana binerken , helal yola gitmeyi de
ğil de , aksini isteyerek binerse , bende onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. Bu da Ayet-İ Kerime ile sabittir. “ Onlar üzerine süvarilerinle , piyadelerinle yaygara çıkart… ” (17/64)

<devam edecek>

28.05.2002
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail