Tuhfe’tüs Sefere’den yansımalar
İkinci Bölüm


-Bir kimse, Allah sevgisini iddia eder de yasak ettiği şeylerden çekinmezse… o, yalancıdır.
…Ve bir kimse, cenneti sevdiğini iddia eder de, malını Allah yolunda harcamazsa… o, yalancıdır.(32)

Denildiğine göre:
-Muhabbetin dışı sevilenin rızasıdır..
İçine girince; kalbi, sevilene tümden vermektir.. O kadar ki, ondan başkası için hiç bir bakiye kalmaya. (32)

ŞEVK
Şevk,muhabbet halinin bir sonucudur.
Zira, muhabbet bir yerde karar kılarsa… orada şevk meydana gelir.
…Bazı zatlar, şevki kabul etmemişlerdir. Gerekçeleri de şudur: Şevk gaibedir.
Ne zaman ki sevgili sevenden kaybolur, o zaman, sevende şevk hali, yani iştiyak başlar.(33)

AŞK
Aşk, muhabbet bölümünde bir gayedir…
-SON…
Denmek isteniyor…
Muhabbet umumi bir sıfattır…
Aşk ise… özel bir mana taşır, ayrı bir sıfattır…
Aşkın mahalli, kalbin siyah noktacığıdır…
Muhabbet kesbî bir melekedir…
Çalışıp gayret etmekle elde edilir…
Amma…
Aşk böyle değildir..
Aşk, ancak ilâhî bir hibe olarak insana ihsan edilir.

…

Aşkın alameti odur ki:
Maşuku uğruna, her hali ile, nefsini bir yana bıraka…(35)

İbn-i Mansur:
Beni öldürünüz, ey güvendiklerim,
Zira katlimdedir benim hayat yerim
… (36)

Rasûlullah (sav) efendimiz buyurdular ki:
-Kalplar paslanabilir, tıpkı bir demirin paslandığı gibi..

-Onun pasının giderilmesi nasıl olur?.. diye sorulduğunda:
-Allah zikri… bir de Kur’an okumak… buyurdular.

…

Durum böyle olunca,  aynı açıdan şu tavsiyeyi tapacağız:
-Kalpler parlaması için lüzumsuz işlerden boşa alınması gerekir. (46)

Her şahsın ruhu, cesedine göre bir surete girmiştir. (48)

Allah’u Teala semaları ve yeri altı GÜN de yarattı.. (7/54)

…Âyette belirtilen gün, anladığımız manada gün değildir.

HAL’dir, değişik şekillerdir.
…

Birincisi:

Adem – yokluk- halidir.
İnsan üzerinden bir zaman geçmedi mi ki?.. O zaman o, anılan bile değildi. (76/1)

İkincisi:

Vücud –varlık hali- Özellikle ruhlar aleminde.

Allah’u Teala, ruhları cisimlerden ikibir sene önce yarattı. (Hadis)

Üçücüsü:
Talluk –Alaka, bağlılık- hali.

Dördüncüsü:
Nefh –Üfleme- hali.
Ona ruhumdan üfledim. (38/72)

Beşincisi:
Müfarakat… -Ayrılık- hali.
Her nefs ölümü tadacaktır… (3/175)

Altıncısı:
İade –Dönüş- hali..
Onu ilk haline döndüreceğiz. (20/21)
(Sayfa:49,50)

Cenabı Hakka vuslat, ancak halvet yolu ile açılır…
Halvet ise: Ancak, kalbi, halk mefhumundan arıtmak suretiyle olur.
Bu ise on şarta bağlıdır:
-Dar, karanlık bir yerde Hakka ibadet kastı ile, oturup zikir ve fikir ile meşgul olmak

-Daima abdestli bulunmak… Ama eksiksiz, tam.

-Zikre devam..

-Allah’tan başka zihni meşgul eden ne varsa.. hepsini hatırdan gönülden çıkarmak..

-Usulüne göre oruca devam etmek.

-Allah’ı anma durumları dışında sükûta devam.

-Murakabe..

-Allah’u Teala’dan yüz çevirip kaçmayı bırakmak.

-Allah’u Teala’nın varlığı dışında ne varsa… neyin varlığı vehmediliyorsa.. gözü, onların hepsinden almak, onlara bakmamak..

Cümle sıkıntılara sabır… (55,56,57)

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -10
.10.
2006
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail