Vahiy Nedir?Vahiy kelimesi, “Gerçek Söz” demektir, “Gerçeği, Gerçek ile bildirmek” demektir.

Vahye- Gerçeğe, gerçek bilgiye dayanmayan her söz-fiil, Hevadır.

Heva, Vahye (Gerçeğe) dayanmayan Her Şeydir.

Vahiy kelimesinin Tam karşılığı “Gerçek Söz – Kavlul Hakk” tır. Haşa, ne olduğu belirsiz ilhamlar değil, Gerçekliği açık ve kesin bir bilgidir. Gerçek açıklamalardır. Kur’an’da İSA ismi ile temsil edilmiştir.

Neyin Gerçek (Vahiy) , Neyin Heva (Batıl) olduğunun bilincini de Kur’an verir.

Bu bilinç, Kur’an’ın “Furkan – Fark ettiren” özelliğidir. Ona muhatap olan insana verilen Hak ile Batılı ayırma kabiliyetidir.

Büyük, daha büyük mucize arayışı, göz önündeki mevcut muhteşem mucizelerden gafil olma durumu ile beraber gelir.

Mevcut mucizelerdeki (Ayetlerdeki) ihtişamı görmeyenin TATMİNSİZliği, Allah’ı açıkça görme talebine kadar gidiyor.

Halbuki sağlıklı Kalbler, Kur’an’da açıklanan ve Kainat kitabında açıkça görünen Allah’ın Ayetleriyle Tatmin-Mutmain olmalıdır. Aksi halde, hastadır. Başka şeylerle asla tatmin olmaz, ancak hastalığı daha da artar.

Ayetler arasındaki bağlantıların gözlemlenmesi ile önemli bir açıklama ortaya çıkmaktadır. Böylece, Ayetlerin birbirini açıklama ve gerçeği açıkça ortaya koyma (beyan) özelliği vardır.

Bir örnek:

Kitapta bir Sinek örneği verilmiştir ve bu örneğin “İşitilmesi” emredilmiştir.

22:73. Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu İŞİTİN: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, bunun için bir araya gelseler bile bir SİNEĞİ dahi YARATAMAZLAR. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!

Sinek örneği ile vurgulanan şudur; Allah’tan başka taptıklarınız, bir sineği YAPAMAZLAR. ÇÜNKÜ, bunu yapmak için gereken vasıfları YOK. Bu vasıflar; BİLGİ, TEKNİK, Hesap ve İnşa kabiliyetleridir. Bunların yaratma kabiliyetleri YOK.

Bu Kabiliyetler, verilen örneğin hemen öncesinde ve sonrasında vurgulanıyor. 1- İLİM ve 2- KUDRET şöyle ki;

22:70. Bilmez misin ki, Allah, yerde ve gökte ne varsa BİLİR. Bu, kitapta mevcuttur. Bu Allah için çok kolaydır.

22:74. Onlar, Allah'ın KADRİNİ hakkıyla Takdir edemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

Dikkât edilirse verilen örnek ile Ondan başka yaratıcı olmadığı açıkça görünmektedir.

İşte Allah’tan başka yaratıcılar dedikleri şeylerin her birine DİKKÂT edin; bunların yapıcılık yönünden birer HİÇ olduğunu görün. Bunların ilmi yok, tekniği yok, hesap yapamaz, tasarım kabiliyeti YOK. Bunların yaratıcılar olmadığını görün, hissedin (işitin) .

Her şeyi bilen, her şeye Kadir bir tek yaratıcı olarak Allah’ı kabul etmeyenin Yaratılışı izah etmek için sarıldığı yaratıcı unsurlar geçersiz ve dayanaksızdır. Bunların bir şey yarattığına dair bir delil yoktur. Bunlar yaratılışta kullanılan, kendileri de yaratılmış melekelerdir.

Modern! Anlayış!?, Bunları “yaratıcılar” olarak insanlığın önüne getiriyor. Diyorlar ki, biz bunlara “tanrı vizyonu” vermiyoruz. Fakat yaratan bunlar! diyorlar. Halbuki bunları Allah’tan başka yaratıcı ilan etmek için onlara “tanrı vizyonu” vermeye gerek yok. İddia öyle.

“Efendim şüphen mi var ki açıklamaya çalışıyorsun” denmesin, Çünkü Kur’an’ın temel davası budur. İşte Gerçek, işte Gerçekle bildirilen beyan budur:

La ilahe illa HU

İbadet etmek, Tapınmak değildir.

Kişinin gelecek hayatını üzerine bina ettiği düşünce,

“KİME” ait ise; kişi ona ibadet ediyor demektir. Çünkü O düşünceye göre kendisini ve geleceğini bina ediyor. Yaratılışı Allah’tan başka sebeplere dayandıran kişi, Allah’tan başka yaratıcı unsurlar uydurup onlara ibadet halindedir.

Gerçeği görmeyenler Kördür, Sağırdır. Vahiy, Körlerin gözünü açan, ölü kalpleri dirilten, gerçeğe dayanan, gerçek açıklamalardır. İsa ile misal edilen Gerçek sözlerdir. Allahın Kitabından-İlminden alınan Gerçektir yani Vahiy dir.

Kur’anın Tevhid ve Islah mücadelesi, sadece eski çağlarda putlar icat ederek bunlara ilkel tapınma ile tapınan putperestlere değil, aynı zamanda yaratılışı başka melekelere bağlayan çağdaş putperestleredir. Başka yaratıcı uyduran körleredir.

Aynı zamanda Allahın yolunu saptıran, aslında inanmayan, onun yoluna çöreklenip çarpıtan Batıl (Heva) ehli bozguncularadır. Hâlis İslâm, Kaynağı Sadece Vahiy (Gerçek ve Gerçek bilgi) olan Allahın dinidir.

İsa’ya yapılan eziyetler, Kur’anın gerçek açıklamalarına yapılan eziyetlerdir. Üstelik bunu yapanlar kendilerini doğru yolda zanneden, aşırı dindar görünümlü, kalpleri katılaşmış insanlar ve bunları körü körüne takip eden düşünmeyen çoğunluktur.

“Zubâben” ve “Baudaten” kelimeleri “Sinek” anlamında iki benzer kelimedir. Benzer kelimeler arasında kurulan bağlantıdan bir açıklama ortaya çıkar. Mesela benzer sinek kelimesi Bakara suresinde de geçer ve yakın ayetlerde “eğer şüpheniz varsa benzer bir Suret getirin” denir. Burada dahi Yapmak fiili önerilir. Çünkü İlahi kitap olan Kainattaki ve Kur’andaki suretlerden birini (ondan kopya almadan) yapmak için her şeyi bilmek ve her şeye kadir olmak gereklidir.

Aynı zamanda ilahi kitap içindeki suretlerin “ondan başkalarınca yapılamayacağı” gerçeğinden çıkan bir diğer sonuçta şudur:

Kainat Allah’ın Gerçek bir kitabıdır. Ondaki bilgiler gerçek birer dayanaktır, Ayetler, Suretler, Yasalardır.

Çünkü İlahi Kitap içindeki bir sureti yapabilmek için, yapanda her şeyi yapabilecek Bilgi (İlim) ve Kudret (Teknik) bulunması şarttır ve ondan başka yaratıcı unsur denilen kavramlarda bu kabiliyetler YOKTUR.

İbret vericidir ki; işte yaratıcılar denilen Melekeler; Enerji, Hareket, Materyaller gibi büyük putların en çok bulunduğu mekanlar, büyük cehennemler olan Yıldızlardır. “Gerçeği örtenler ve Allah’tan başka tapılanlar cehennemdedir”

Varlık ve Hayat Kitabı olan Kainat, İlahi bir kitaptır ve Diğer yazılı Kitaplar onunla birlikte ve bağlantılı olarak düşünülmelidir. Her iki İlahi kitap birbirini açıklamaktadır. Aksi halde "emredilen bağları" koparmış oluruz ve araya başka sözler "Heva-Batıl" girer.

28:49. De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!

Vahyi (Gerçeği) işitmek ve anlamak için, gerçek sözle (Vahiyle) bildirilen Bu büyük “Gerçek” gereği gibi işitilmeli ve hissedilmeli derim.

Ondan başka yaratıcı YOK. İlahi kitabı yazan, yasaları koyan, öğreten, bildiren Odur.

“….Müminler Onun Rablerinden gelen “Gerçek” olduğunu iyi bilirler….” (2:26)

Vahiy, “Gerçek söz” demektir. Onun tersi Heva ise, Belirsiz Dayanaksız Şeylerdir.

Turgut Sak
İstanbul-23
.11.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail