İntemetteki www.new7wonder.com adresinde yapılan oylamada aday gösterilen tarihi yapılar:

Çin Seddi:
3 bin millik duvar uzaydan görülebilen ender insan yapılarından biri.

Taç Mahal:
 1648'de 5. Hindu imparatoru Sahan Şah'ın emriyle eşinin anısına yapıldı.

Potala Sarayı:
 Tibet'in yönetim binası ve Dalay Lama'nın resmi konutu. 17. yüzyılda 3 bin 700 metre yüksekliğindeki Kızıldağ’ın zirvesine kuruldu.

Sana'a'nın Eski Şehri:
Yemen'de 2 -bin 200 metre yüksekliğinde kurulu site 7. yüzyılda inşa edilmiş.

Timbuktu:
Mali'de 1100 yılında inşa edilen İslami eğitim merkezi.

Ayasofya:
İmparator Justinian, Bizans'ın en görkemli olduğu dönemde diktirdi.

Kremlin ve Kızıl Meydan:
Moskova Meydanındaki kilise l. îvan için yapıldı. Saray kısmı ise hala Rusya liderine ev sahipliği yapıyor.

Kolezyum:
Roma'da İmparator Vespasian yaptırdı. 2000 yıllık. 76 kapısı ve 55 bin kişilik amfitiyatro bölümüyle Roma medeniyetinin görkemini yansıtıyor.

Pisa Kulesi:
İtalya'nın simgelerinden. 1350 yılında tamamlandı. 60 metre yüksekliğindeki kule altındaki kum zeminin yumuşak çıkması nedeniyle eğildi.

Doges Sarayı:
Venedikte, İtalyan rönesansını en  iyi anlatan saraylardan biri. 14. yüzyılda yapıldı.

Aachen Katedrali:
Roma imparatoru Charlemagne tarafından 9.yüzyılda Almanya'nın Aachen k
Entinde yapıldı.

Eyfel Kulesi:
19. yüzyılda Paris'te yapılan kule çelik konstrüksiyonun en görkemli göstergesi.

Versailles Sarayı:
1756'da tamamlandı. Fransa Kralı 14. Luis yaptırdı.

Alhambra:
İspanya'daki kale, 9. yüzyılın en önemli eserlerinden.

Özgürlük Heykeli:
New York’ta 1829'da yapıldı. Fransa'mn ABD'ye Fransız demokrasisi ve özgürlüğü sembolize eden hediyesinden esinlenildi.

Chichen Itza Piramidi:
Meksika'da. En önemli Maya tapınağı sayılıyor.

Paskalya Adaşı Heykelleri:
Hollandalı Jakop Roggeveen tarafindan 1722'de bulundu. 1888'den beri Şili'nin elinde. 25 metre yüksekliğinde bir dizi heykelden oluşuyor; 4. yüzyılda yapıldığı sanılıyor.

www.new7wonder.com
İstanbul- 07.12.2001

http://www.sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail