İşidün ey ulular, Ahır zaman olusar
Sağ müslüman seyrekdür, Olda güman olusar

Danışman okur tutmaz, Derviş yolun gözetmez
Bu halk öğüt işitmez, Ne sarp zaman olusar

Gitti beğler mürveti, Binmişler birer atı
Yediğü yoksul eti, içtiğü kan olusar

Ne acayip sergüzeştler, Bağrım dolu serzenişler
Durmaz akar kanlu yaşlar, Aksa gerek şimden gerü.

Yunus Emre

İstanbul - 21.11.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail