Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut
Ye bu alem malını oynayıban uttun tut

Süleyman'nın tahtına şad olup oturdun bil
Dive periye düpdüz hükümleri ettin tut

Fir'avn'ın hazinesin Nuşin-revan genciyle
Karun malına katıp sen malına kattın tut

Bu dünya bir lokmadır ağzında çiğnenmiş bil
Çiğnenmişe ne yutmak ha sen onu yuttun tut

Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut

Her bir nefes kim gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut

Çün denize garkoldun boğazına geldi su
Deli gibi dalpınma ey biçare battın tut

Yüz yıllar hoşlugıla ömrün olursa Yunus
Sonucu bir nefestir geç ondanda öttün tut

Yunus Emre

İstanbul - 28.08.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail