İnsanlık


Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile...
Âlemi aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!
Kaç hakiki Müslüman gördümse hep Makber'dedir
Müslümanlık bilmem amma, gâliba göklerdedir!
İstemem dursun o payansız mefâhir bir yana...
Gösterin ecdâda az çok benzeyen bir kan bana!
İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yâdigâr!
Çok değil ancak! Necip evlâda lâyık tek şiâr.
Varsa şâyet, söyleyin bir parçacık insafınız:
Böyle kansız mıydı -hâşâ- kahraman eslafınız ?
Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdâsına?
Benzeyip şirâzesiz bir mushafın eczâsına,
Hiç görülmüş müydü olsun kayd-ı vahdet târumar?
Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar?
Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi?
Böyle âdet miydi, bi-perva, yemek insan leşi?
Irzımızdır çiğnenen, evlâdımızdır doğranan!
Hey sıkılmaz ağlamazsan, bâri gülmekten utan!
"His" denen devletliden olsaydı halkın behresi:
Pâyitahtından taşmazdı bu gün sarhoş na'resi!

Davranın haykırmadan nakuus-i izmihlâliniz..
Öyle bir buhrâna sapmıştır ki, zirâ hâliniz:
Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mâteme!
Davranın, zira gülünç olduk bütün bir âleme,
Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam;
Yerde kalmış, nâaşa benzer kavm için durmak haram!
Kahraman ecdâdımızdan sizde bir kan yok mudur?
Yoksa istikbâlinizden korkulur, pek korkulur!

             Mehmet Âkif Ersoy

İstanbul - 18.04.2006
http://www.sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail