Sık sık, eğlenmek için, acımasız tayfalar 
Yakalar kanadından bu deniz kuşlarını,
Ürkütücü sularda gemileri izleyen
Yolcuların yıllardır dost arkadaşlarını,

Gökten inen tasasız, bu utangaç krallar 
Güvertelerin üstüne kondukları zaman 
Geniş kanatlarını sofuca bırakırlar, 
Yorgun kürekler gibi, sular üstünde kayan.

Sen ey kanatlı yolcu, bir zaman ne güzeldin!
Bak gaganı dürtüyor hoyrat tayfanın biri,
Ya öteki, bilir mi bu hale nasıl geldin, 
Topallayıp öykünüyor uçtuğun günleri.

Ozan, ey bulutlardan toprağa sürgün ece, 
Oklara göğüs geren, dostu fırtınaların, 
Yuhlarlar yer yüzünde, seni de, gündüz gece 
Uçmana engel olur, ağır dev kanatların.


Charles Baudelaire
İstanbul - 24.05.2001
http://afyuksel.com


Üst Ana sayfa e-mail