Ayağa Düşen Şiir


Ayağa mı düştü şiir
Lostra Osman
Ayak türabın olayım
Partlat şu kunduraları

Akşama randevum var
Boyasız kundurayla randevuya gidilmez
Dost başa
Düşman ayağa bakar iki gözüm
Parlat şu kunduraları

Boyacılık da bir cins şairlik
Şairlik de bir çeşit boyacılık
Sen boya
Ben boyayım
Lostra Osman
Allahasen
Parlat şu kunduraları

Varsın altı patlak olsun
Varsın üçüncü pençe de kopsun
Senin nene gerek
Vur cilayı
Ayna gibi olmassa para yok
Ayak türabın olayım
Parlat şu kunduraları

Sen parlat
Ben parlatayım

Varsın desinler be kuzum
Ayağa düştü şiir
Osman nur olsun ellerin
Parlat şu kunduraları

            Mümtaz Zeki Taşkın

İstanbul - 06.04.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail