Alayiş-i dünyadan el çekmeye niyyet var
Yakında Adem dirler bir şehre azimet var

Uçdı bu fezalardan mürg-ı dil-i nalanım
Aram idemez oldum efkar-ı seyahat var

Nuş eylese bir aşık ta haşre dek ayımaz
Bezm-i felekin bilmem canımda ne halet var

Bu halet ile ey dil sağ olmada alemde
Derd-ü gamı dilberle ölmekte letafet var

Ser terkine ka'ildir dünyaya gönül virmez
Terk ehlinin ey Baki başında saadet var.

Baki

İstanbul - 14.08.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail