Aman gelme dedim bak geldin işte
Dünyaya meylin var beşersin bebek
Bir bilsen dünyamız neyin nesidir
Ayırır ağzını işersin bebek

Kimisi su katar içtiğin süte
Kimisi at sokar yediğin ete
Günahtan hileden haramdan öte
Zulmet kuyusuna düşersin bebek

Yukarıya gitsen köle sayarlar
Aşağıya insen tefe koyarlar
Her saat bir başka renge boyarlar
Baktıkça sen sana şaşarsın bebek

Önün bal-petekli elin mühürlü
Omuzun kötekli dilin mühürlü
Haftan ipotekli yılın mühürlü
Aydan günden mahrum yaşarsın bebek

Sevgimiz rüşvettir seversek seni
Aldatmak içindir ne versek seni
Kalleş çağımızla eversek seni
Gerdeğe girmeden boşarsın bebek

Abdurrahim Karakoç

İstanbul - 27.09.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail