Benide çağır çileyi koklayıp gül niyetine, 
Zindana girersen benide çağır. 
Sabrı, kanaatı bal niyetine 
Ekmeğe dürersen benide çağır. 

Bazan iki dünya sığar içime, 
Bazan iki güneş doğar içime. 
Bazan gam yağmuru yağar içime, 
Sen beni ararsan benide çağır. 

Dostların var ise divanelerden, 
Göz yaşın aktıysa minarelerden. 
Binlerce senelik viranelerden, 
Bir şeyler yorarsan benide çağır.

Ezelin ezelden öncesi vardı, 
Yine sonsuzluktur sonsuzun ardı. 
Zaman yumağına bizi kim sardı? 
Aklını yorarsan benide çağır. 

Dışarda göz yanar, içerde yürek, 
Taahhüt ehline tahammül gerek. 
Mazlum yarasına merhem diyerek 
Göz yaşı sürersen benide çağır. 

Abdurrahim Karakoç

                    

İstanbul - 24.07.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail