Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
           bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
                   bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
                        bu davet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşcesine,
                         bu hasret bizim.

           Nazım Hikmet

İstanbul - 21.05.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail