Anneciğim büyüyorum ben şimdi,
Büyüyor gölgelerde kalmış.
Fakata değnekten atım nerde
Kardeşim su versin, ona susamış.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

İstanbul - 19.02.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail