İndi solgun ve ılık
Ay ışığı denize
Bal rengi bir tatlılık
Çöktü gözlerinize

Baktınız uzun uzun
Bu sulara baktınız,
Sulara ruhunuzun
Tadını bıraktınız!

Bu tatla aydınlanan enginlere aktınız!

            Halit Fahri Ozansoy

İstanbul - 09.04.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail