Deprem Araştırmaları


Önlem alınmazsa büyük bir depremde felaket yaşayacağı söylenen
İstanbul'u yıkmaya depremin 'korkusu' bile yetiyor. Deprem fobisi
İstanbul'un nüfus dağılımı ve rant alanlarını, İstanbulluların da
alışkanlıklarından cinsel yaşamına kadar her şeyi altüst etti. İstanbul'da 17 Ağustos depremi sonrası bazıları zemini daha sağlam bölgelere taşınmış, bazıları da bir an önce bulunduğu ilçeden taşınmayı düşünüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma Planlama Kurulu Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü 'Deprem ve kent' araştırmasıyla deprem olgusunun
İstanbullularda yarattığı tahribatı ölçtü. Çeşitli meslek, yaş ve gelirden 2 bin 500 denekle yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

·          İstanbulların evdeki konuşmalarının dörtte birinde, işyerinin yüzde 13'ünde konu deprem.

·          İstanbulluların yüzde 57'si deprem bilgilerini TV'den öğrenmiş. Yüzde 34'ü deprem programlarını bilgilendirici, yüzde 33'ü kafa karıştırıcı, yüzde 14'ü korkutucu buluyor.

·          Birden çok cevabın verildiği soruda, İstanbulluların yüzde 69'u deprem tartışmalarını bilgilendirici, yüzde 46'sı şöhrete yönelik, yüzde 55'i ranta dönük buluyor.

·          Yüzde 69'u deprem konusunda en güvenilir kurum olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ni görüyor ve yayınlarını takip ediyor.

·          Yüzde 54'ü deprem riskine karşı binasını henüz kontrol ettirmemiş. Yüzde 66'sı ise binalarının sağlam olduğunu düşünüyor.

·          Yüzde 58'i İstanbul'u büyük bir depremin beklediğine inanıyor.

·          Yüzde 54'ü 17 Ağustos depremi sonrası kendilerinde deprem fobisi oluştuğunu, yüzde 56'sı da bu fobinin hâlâ devam ettiğini söylüyor.

·          Deprem korkusuna karşı rahatlatan unsurları yüzde 34'le evlerinin sağlam olmasına, yüzde 26'yla inançlarına, yüzde 8'le korkusuz oluşuna bağlıyor, yüzde 16'sı hiçbir şeyin kendisini rahatlatmadığını söylüyor.

·          İstanbulların yüzde 49'u uyurken, yüzde 31'i yatak odasında depreme yakalanmaktan korkuyor. Erkeklerin korkusu uyurken, kadınların ise yıkanırken veya çıplak bir halde depreme yakalanmak.

·          Yüzde 72'si deprem anında ne yapacağının tespitini, yüzde 12'si deprem provasını, yüzde 46'sı evde en güvenli yer tespitini yapmış. Yüzde 22'si deprem çantası hazırlarken, yüzde 31'i sigorta yaptırmış.

·          17 Ağustos sonrasında İstanbulluların yüzde 34'ü geceliklerini, yüzde 25'i banyo alışkanlıklarını değiştirdiğini, yüzde 10'u da cinsel hayatının olumsuz etkilendiğini söylüyor.

·          Araştırmaya katılanların yüzde 65'i artık kapıları açık uyuyor, yüzde 22'si eşyaların yerini değiştirdi.

·          Deneklerin dörtte biri depremde bir yakını veya tanıdığını kaybetmiş.

·        Deneklerin yüzde 31'i 17 Ağustos depremi sonrasında aile içi bağlarının güçlendiğini söylüyor.

·          Yüzde 12'si 17 Ağustos depremi sonrasında kurtarma çalışmalarına, yüzde 37'si yardım çalışmalarına katılmış. Yüzde 70'i mahallelerinde kurulacak sivil savunma grubuna gönüllü katılacağını söylüyor.

·          İstanbulluların yüzde 82'si artık tek katlı evde yaşamak istiyor. Apartmanda yaşayanların yüzde 53'ü ise üst kata taşınmak istiyor.

·          İstanbullular depreme karşı en güvenilir ilçe olarak yüzde 14'le Sarıyer, yüzde 11'le Gaziosmanpaşa, yüzde 8'le Beykoz'u görüyor.

·          17 Ağustos sonrasında İstanbulluların yüzde 11'i kent içinde 'daha güvenli' bölgelere taşınmış, yüzde 18'i de taşınmayı düşünüyor. Deneklerin yüzde 40'ı işleri nedeniyle İstanbul'dan ayrılamadığını söylüyor.

İstanbulluların yüzde 23'ü deprem korkusu nedeniyle şehre karşı duygusal çöküntü yaşadığını belirtirken, bu kesimin yüzde 33'ü 'ilk fırsatta İstanbul'dan kaçmayı' düşünüyor. 

·          Depremde can ve mal kaybını ihmale bağlayanların oranı yüzde 68, 'kader' diyenlerin ise yüzde 16.

·          Yarısı depreme dayanıklı toplu konutta kimseye güven duymuyor.

·          Yüzde 41'i binaların yıkılmasını malzemeden çalmaya bağlıyor.

·          Şehirdekilerin yüzde 46'sı deprem tedbirlerinde hükümeti, yüzde 28'si belediyeyi, yüzde 24'ü de kendilerini sorumlu tutuyor.

http://www.gulizk.com
20.05.2003

 


Üst Ana sayfa e-mail