Doktora Tezi


SAHNE 1
Bir tavsan önüne bir daktilo almış tak tuk tak tuk bir şeyler yazıyor. Oradan
geçen bir tilki :
-Hey tavsan ne yazıyorsun?
-Doktora tezimi yazıyorum.
-Ha öyle mi, çok güzel ne hakkında?
-Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
-Yok canim olur mu öyle şey hiç tavşanlar tilki yerler mi?
-Olur canim gel istersen sana ispat edeyim.
Beraberce tavşanın yuvasına girerler biraz sonra tavsan tek başına çıkar ve
yine daktilosunun başına geçer tak tuk bir şeyler yazmaya devam eder. Daha
sonra oradan geçen bir kurt tavşanı görür.
-Hey tavsan ne yazıyorsun?
-Doktora tezimi.
-Ne hakkında ?
-Tavşanların kurtları yemesi hakkında.
-Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde buna kim inanır.
-Doğru olmaz mi gel istersen göstereyim.
Yine beraberce yuvaya girerler tavsan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.
SAHNE 2
Tavşanın yuvasının içi. Bir kösede tilkinin kemikleri, Bir kösede kurdun
kemikleri. Diğer tarafta bir aslan kürdanla dişlerini temizliyor.
SONUÇ VE ANA FIKIR
Doktora tezi yapmak için tezin önemi yoktur, konunun da önemi yoktur,
Önemli olan tez danışmanındır.

İstanbul - 22.04.2003
http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail