Gelmek üzreyse, gelmek üzreyse..
Kopan yıldızlardan biri, üstümüze doğru
Üfleyip gökyüzlerinin musikîsini..
Bir garip şarkılar getirmekteyse!
Doğmak üzreyse, doğmak üzreyse..
Herhangi bir ananın kucağına bir çocuk,
Eti yenen hayvanlar, can acısile;
"'Bir vahşi daha'' demekteyse!
Ölmek üzreyse, ölmek üzreyse..
Bu kadar insan ortasında bir kişi
Sokak sokak dağıttığı selamların hakkını
Senden ve benden beklemekteyse!
Bulmak üzreyse, bulmak üzreyse..
Arayan insanlardan biri, sırrımızı
Toplayıp yeryüzlerinin muammasını
Önümüze yığmak üzreyse!

                                          Celal Sılay

İstanbul - 31.03.2001
http://afyuksel.com


Üst Ana sayfa e-mail