Emniyet Teşkilatı "e-polis" i konuşacak

Artık her ortama rahatlıkla giren elektronik kavramı kapsamındaki internet, polis teşkilatının içersine de sızmaya başladı.

Tabi ki daha önceden örneğin hız kontrolü yapılırken kullanılan teknolojiyi duyup, televizyondan da memurun elindeki el bilgisayarı benzeri aleti görmek beni bayağı heyecanlandırmıştı. Bu alete aracın plakası gönderildikten sonra ne zaman alındığı, sahibinin kim olduğu, ne gibi cezalar kesildiği gibi bilgiler anında geliyor. Böylelikle anlamış oluyoruz ki, polis elektronik dünyayı sevdi.

Geçen sene düzenlenen Polis Bilişim Toplantısı’ nın kapsamını genişleten Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi, bu yıl Ankara Sheraton’ da 21-22 Ekim tarihlerinde 1. Polis Sempozyumu’ nu düzenleyecek. Emniyet Teşkilatı, bu sempozyumla geniş kitlelere götürdüğü hizmetlerin modern bir yapıya kavuşmasını, bu yapı içinde insan haklarını ve özgürlüklerini etkin kılmak için güvenlik–bilişim perspektifinde sorunların ele alınmasını, özellikle e-devlet kavramıyla teşkilatın kesişim noktaları ve polisin bilişimden yararlanarak vermekte olduğu nasıl artırabileceğini bulmayı ve bu konulardaki eleştiri, öneri ve fikirleri tespit etmeyi hedefliyor.

Sempozyumun amacı: İçinde bulunduğumuz bilişim sürecine katkıda bulunmak, e-devlete giden yolda kamu kurumları olarak izlenmesi gereken yöntem ve yollara ışık tutmak, kurumsal olarak yapılan çalışmaların vatandaşlara yansımalarını sağlamak, güvenlik-bilişim ekseninde sorunlar ve çözüm önerilerinin tespiti, karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak ve bu yolda atılacak adımları belirlemek.

Sempozyuma, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör yetkilileri ve sivil toplum örgütleri katılacak. Konu başlıkları da şöyle: Bilişim suçları, Polisin Bilişimde Yararlanarak Verdiği Hizmetler, Polisin Eğitimi, Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler. Bu sempozyumla polisin daha iyi daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesini isteyen ülkemizin değerli düşünürleri, bilim adamları ve diğer katılımcıların katkılarıyla Türk Polisinin istenilen seviyeye geleceğine ve halkla daha çok bütünleşileceği düşünülüyor.

Böylece polisimiz yeni dünyaya daha adapte olacak, bilişim suçları konusunda daha iyi savunma yapabilecek, yeni suçlar çıkınca suçlar işlendikten sonra değil, belki de işlenmeden önce ne olduğu anlaşılacak.

wolkan98@hotmail.com
İstanbul - 28.10.2003

http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail