Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gelir şol göz açıp yitmiş gibi

İşbu söze Hak tanıktır bu can gövdeye konuktur
Bir gün çıka gide kafesten kuş kaçıp uçmuş gibi

Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

Bir miskini gördün ise bir eskice verdin ise
Yarın anda sana gele Hak şarabın içmiş gibi

Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
Meğer Hızır İlyas oda Ab-ı hayat içmiş gibi

Yunus Emre

İstanbul - 11.09.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail