Gelecekte Robotlar

 

Robotlar her geçen gün hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ve ne işe yarayacaklarını az çok tahmin etmekteyiz. 2025'li yıllarda ev temizlemekten hastalık tedavisine birçok alanda robotlar devreye girecek. Robotların kullanımının giderek yaygınlaştığı belirtilerek, 2025'li yıllarda çim biçme, ev temizleme, bomba imhası, endüstriyel üretim, savaş ve tedavinin robotlarla yapılabileceği bildirildi.

Endüstriyel alanlarda robot kullanımını giderek yaygınlaşmıştır.Dünyada yaklaşık 900 bine ulaşan endüstriyel robot sayısının, 2025'li yıllara kadar katlanarak artacağını ifade etmeliyim. Bu yıllarda endüstriyel üretimde akıllı robotların çalışacağını, insansız fabrikaların kurulacağını da az çok tahmin ederiz. Bugün bile endüstrinin vazgeçilmez unsurları haline gelen robotların diğer alanlarda da kullanımının yaygınlaştığını ve büyük talep gördüğünü de biliyoruz. İnsanların sağlık, zaman ve fiziksel özelliklerinin yeterli gelmediği alanlarda robotları kullanımı zaten başlamıştır. Örneğin belgesellerde görürsünüz, ufak yılan deliklerine tekerlekli, uzaktan kumandalı araba şeklindeki robotlar, üzerindeki kamerayla, bilimin ulaşacağı yerleri daha da genişletiyor.

Robotların sağlık ve savunma gibi kritik alanlarda da yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Birkaç ülkede üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü savaş robotları yakın gelecekte cephelerde yer alacak. Özellikle ABD,  savaş robotları üzerinde yoğun çalışma yürütüyor. Cephelerdeki hatayı en aza indirmek için tam donanımlı robotlar üretmeyi hedefliyorlar.

2025'li yıllarda çim biçme, ev temizleme, bomba imhası, endüstriyel üretim, savaş ve tedavinin robotlarla yapılacağını vurgulayarak, bunların yanı sıra petrol boru hatlarını denetleyen, sakat ve yaşlılara yardım eden, görme özürlülere kılavuzluk eden, yangın ve bomba robotları ile ev güvenlik robotlarının yeni nesil ürünler olarak piyasalarda yerlerini alacaktır.

Araştırmacı-Bilim adamları, giderek kullanımı yaygınlaşan ev temizleme, çim biçme ve atıkları ayrıştırma gibi evsel robotların sayısının 2007 yılında 4 milyonu, 2010 yılında ise 10 milyonu geçeceğini açıklıyorlar. Bugün evsel robotların sayısı 1 milyonun altında. Ancak, gelişen teknoloji ile birlikte evsel robot sayısındaki artış çok ciddi boyutlardadır.

Bu yüzden Türkiye'nin robot teknolojisine daha fazla önem vermesi gerektiğini söylemeliyiz, son on yıl içinde birkaç firma dışında, robot teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaların sınırlı kaldığını bildirdi.

Bazı iller robot teknolojisinin geliştirilmesi açısından önemli bir potansiyeli elinde bulunduruyor. Konya, Gaziantep, Kayseri, İzmir ve Bursa'da robot teknolojisi için altyapı hazır. Basit robot sistemlerinin üretimine başlayacak bu iller, yakın gelecekte karmaşık robotlarıyla piyasada söz sahibi olabilir. Türkiye, sanayi ve üniversiteler ortak hareket ederek robot teknolojisine gereken önem vermelidir. Çünkü gelecek, robotların elinde olacak.

Volkan Tolga
İstanbul - 15.11.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail