Bağladım nefsimi zincir yulara
Dünyayı duvara astım gelde gör
Rahatı huzuru attım kenara
Çileyi bağrıma bastım gelde gör

Yürüdüm sel oldum durdum göl oldum
Mazluma madura kıvrak dil oldum
Zulüm sıcağında serin yel oldum
Yürekten yüreğe estim gelde gör

Sonu hatırladım ilki duyunca
Kula kul olmadım ömür boyunca
Hakkın zehirini içtim doyunca
Batılın balına küstüm gelde gör

Ülfetim olmadı iriler ile
Ağıla girmedim sürüler ile
Ölümden korkmayan diriler ile
Selamı sabahı kestim gelde gör

Aşk ceylanı emzirince sütünü
Taşa çalıp kırdım benlik putunu
Düşmanımdır inkarcının bütünü
Allah dostlarıdır dostum gelde gör

Çıkar için laf davulu çalmadım
Hiçbir yerden makam rütbe almadım
Bildimse söyledim korkak olmadım
Bilmediğim yerde sustum gelde gör

Abdurrahim Karakoç

İstanbul - 11.09.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail