Görüntülü İletişim

 

Avrupa’da yıllardır kullanıldığını bildiğimiz görüntülü teknoloji nihayet gelmek üzere. Fakat, henüz tasarı ve sunum aşamasında olan bu projenin hayata geçmesi biraz zaman alacak. Ondan sonra ise elimizdeki cep telefonlarının çoğu bu sistemde işe yaramayacağı için değiştirmek zorunda kalacağız.

Aslında hali hazırda şu sıralar kullanılan bazı cep telefonları (örneğin: Sony Ericsson W550i) bazı televizyon kanallarını çok yüksek hızda olmasa da gösteriyor. Bu, sanırım deneme aşaması için yapılmış bir şey. Çünkü çok randımanlı olmamakla birlikte telefonda kilitlenmeler de yaşanmaktadır.

Bu yeni sistemin hayata geçmesi için yukarıda da değindiğimiz gibi birçok işin yapılması gerekiyor. İlk olarak da projeyi alan firmaların alacağı lisanslara bir değinelim.

Lisans alan işletmecilere yazılım ve donanım ürünlerinin en az yüzde 60’ ını Türkiye`de kurulmuş olan Ar-Ge şirketi ile KOBİ’ den alma yükümlülüğü gelecek.

3G teknolojisi, TV, video ve internet servislerinin cep telefonundan yoğun olarak kullanılmasına yol açacak. 3G ile bant genişliği yükselecek, hızlı internet bağlantısı sayesinde tüketiciler, görüntülü olarak görüşme yapabilmenin yanı sıra, cep telefonlarından oldukça net olarak TV de izleyebilecekler.

Telekomünikasyon Kurumu (TK) 3. Kuşak Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Taslak Yetkilendirme Planı`nı hazırlayarak ilgili kurumların görüşüne sundu. Buna göre, taslak Bakanlar Kurulu`nca onaylandıktan sonra 6 ay içerisinde ihaleye çıkılacak.

İşletmeciler, Türkiye`de kullanılan GSM şebekeleriyle uyumlu olmak şartıyla istedikleri 3G modelini seçebilecek. İlk etapta mevcut GSM işletmecisi sayısının 1 fazlasına karşılık gelen 4 işletmeciye lisans verilecek.

Sözleşme imzalandıktan sonraki 3 yıl içerisinde nüfusun yüzde 25`ini, 5 yıl içerisinde ise yüzde 50`sini kapsama alanı içine alacak. Sözleşmenin sona ermesi ya da feshedilmesi durumunda sistemi oluşturan tüm teçhizat, çalışır vaziyette Telekomünikasyon Kurumu`ya teslim edilecek. İşletmeci gerektiğinde kendi hizmetlerinin yürütülmesinde kullandığı alt yapıyı diğer yetkili işletmecilere de açacak.

Yerli yatırıma destek

Ancak, işletmeci yazılım ve donanım gibi şebekeye ilişkin yatırımların her yıl en az yüzde 40`ını Türkiye`de AR-GE projeleri geliştirmek üzere kurulmuş ya da böyle bir merkezi 2 yıl içinde kurmayı taahhüt etmiş bir şirketten alacak. Böylelikle yerli yatırıma çok güzel bir destek sağlanacak ve umarım bu oluşan kartopu bütün ülkedeki bilişimin gelişmesine ve insanların daha kaliteli iletişime geçmesine yarayacak. Avrupa’da ve doğuda yıllardır kullanılan görüntülü iletişime geç de olsa adım atacağız.

Söz konusu teçhizatın yüzde 20`lik bölümünün de Türkiye`de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki tedarikçiden sağlanması zorunlu olacak.

Böylece, üçüncü kuşak alanında hem yerli yatırımcıdan alım hem de Türkiye`de teknoloji yatırımları yapılması teşvik edilecek. Bizim de dileğimiz, bu yeniliğin bir an evvel hazırlanıp gözümüzle göreceğimiz, hissedeceğimiz bir hale gelmesidir. Hayatımızda yeni bir oluşum yaratacak bu olayın herkesi çok sevindireceğini tahmin ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.

Volkan Tolga
volkantolga@hotmail.com

İstanbul - 27.09.2006
http://sufizmveinsan.com

volkantolga@hotmail.com


Üst Ana sayfa e-mail